Atlanterhavskomiteens styre består av åtte medlemmer, alle med personlige vararepresentanter. Styret velges for ett år. Leder og nestleder velges av årsmøtet. Styret leder komiteens virksomhet i samsvar med de retningslinjer årsmøtet trekker opp og ansetter generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige ledelsen av virksomheten.

Dagens styre består av:

Leder: Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Arbeiderpartiet
Nestleder: Tor Jørgen M. Lindahl, LOs internasjonale avdeling

Medlemmer:
- Stortingsrepresentant Hårek Elvenes, Høyre 

- Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, Senterpartiet 

- Stortingsrepresentant Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet 

- Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, Fremskrittspartiet 

- Stortingsrepresentant Torhild Brandsdal, Kristelig Folkeparti

- Direktør Petter H. Brubakk, NHO