Kate Hansen Bundt (f. 1962)

 

Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité fra 1. april 2010

 Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Hun arbeidet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole.

 Bundt er styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt i perioden 2014-17, og ble gjenvalgt for 2018-21. Hun er medlem i rådet for Fridtjof Nansen Institutt og rådet for Forsvarets Høgskole. Hun er også styremedlem i NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution), og medlem av 'the Advisory Council' ved Center for Strategic and International Studies (CSIS) Stuart Center.  Fra 2007-09 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte ”Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet". Fra 2010-2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte «Europautredning. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU». Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft".

 Bundt har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland,  EU og NATO, og hun har vært opptatt av statenes betydning for EU og det internasjonale systemets utvikling. Bundt holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media. 

 E-post: bundt@dnak.org
Tlf: 22 40 36 01 / Mob: 934 38 256

LinkedIn  ‖  Facebook


Pressebilder: [Høyoppløselig bilde farge 1] [Høyoppløselig bilde farge 2] [Høyoppløselig bilde farge 3] [Høyoppløselig bilde farge 4] [Høyoppløselig bilde farge 5] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt 1] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt 2] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt 3] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt 4] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt 5]