Om generalsekretæren 

Om sekretariatet

Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité. Dens målsetning er å bidra til økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet. Komiteen er partipolitisk uavhengig. Den driver ikke egen forskning, men er en møteplass og arena for diskusjon og formidling av fagekspertise. 

DNAK arrangerer møter, seminarer, regionale kurs i sikkerhetspolitikk, studieturer og enkelte større konferanser - noen i samarbeid med andre institusjoner. Videre gir DNAK ut en rekke publikasjoner, både på papir og nett. Komiteen søker også å vinne forståelse for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk utenfor Norge gjennom møter og konferanser, individuelle studiereiser og gruppeturer til utlandet. DNAK er tilsluttet Atlantic Treaty Association (ATA), bestående av NATOs medlemmer, partnere og assosierte land.

Komiteens faglige fokus og aktiviteter speiler til enhver tid de aktuelle internasjonale begivenheter og dypere geopolitiske endringsprosesser som former Norges omgivelser. Dette innebærer at komiteen de senere år har fått et bredere geografisk og tematisk interessefelt.

DNAKs målgrupper er i hovedsak media, politikere, organisasjoner, embetsverk, militære, diplomater, forskere, studenter og lærere i den videregående skolen. Videre er organisasjonen Youth Atlantic Treaty Association (YATA) i Norge, en organisasjon for ungdom og unge voksne, underordnet DNAK.

I sin virksomhet mottar komiteen offentlige bidrag, i hovedsak fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og fra NATOs Public Diplomacy Division.

Det daglige arbeidet skjer gjennom et fast sekretariat med fire ansatte.

Komiteen ledes av et styre bestående av fem stortingsrepresentanter, en LO- og en NHO-representant, med tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som styreleder.

Kontoret er åpent alle hverdager i kjernetiden mellom 09.00 og 15.00.


Vis større kart