Til hovedmeny Til innhold

Program 2003

PROGRAM TIL DEN NORSKE ATLANTERHAVSKOMITES 38. LEANGKOLLENKONFERANSE,
MANDAG 3 OG TIRSDAG 4 FEBRUAR 2003


Det norske Nobelinstitutt, Drammensvn. 19, klokken 10:00.

- Åpning av konferansen ved formann i Den norske Atlanterhavskomite, Alv Jakob Fostervoll.

- Forsvarsminister Kristin Krohn Devold vil snakke om:
"New Security Challenges. The Need for Military Transformation".

- Professor Gilles Kepel, Department of Islamic Studies ved University of Paris vil snakke om:
"The Relationship between Moderate and Extreme Islam. From Erdogan to Osama bin Laden".

Buss til Leangkollen klokken 11:30 ut hvor det serveres en buffet lunch klokken 12:00.

Ettermiddagens program begynner på Leangkollen klokken 13:15, hvor fire talere vil ta for seg temaet:
"The Security Policy Scene after the Summits of Copenhagen and Prague, Including the Developments
in the Middle East"
.

- Christopher Donnelly, Special Advisor to the Secretary General on Central & Eastern Europe, NATO.
- Pieter Feith, Dep Director General, External and Politico Military Affairs, EU.
- Gilles Kepel, Professor, Department of Islamic Studies, Institute for Political Studies in Paris .
- Espen Barth Eide, leder, avdeling for internasjonal politikk, NUPI.

Hver taler vil snakke ca. 15- 20 minutter hver.

Denne sesjonen avsluttes klokken 16:00, buss med retur til Oslo 16:15


Tirsdag 4 februar

Buss fra Oslo klokken 08:00 fra Rådhuset, Fridtjof Nansens plass

08:30- 10:30: "Iraq - What now?"

Innledere vil være:

- Gilles Kepel, Professor, Department of Islamic Studies, Institute for Political Studies in Paris.
- John A. Olsen, Major, Luftkrigsskolen.
- Jon Bingen, Daglig leder Europaprogrammet.
- Henrik Thune, Forsker, NUPI.

10:30- 11:00 Kaffepause

11:00- 12:30 : "The Cooperative Threat Reduction Programme and the CSIS Consortium Initiative- Protection against the spread of Nuclear Biological and Chemical Weapons."

Innledere vil være:
- Sverre Lodgaard, Direktør, NUPI.
- Morten Bremer Mærli, Forsker, NUPI.


12:30- 13:30 Lunsj


13:30- 15:00:
"European Defence Roles and the transformation of the Military."
Innleder vil være:
- Ståle Ulriksen, Forsker og Ass.dir, NUPI.

"Norway's Strategy: North Sea Defence Co-operation".
Innleder vil være:
- Bård Bredrup Knudsen, Avdelingsdirektør Forsvarsdepartementet.

"Swedish Perspective"
Innleder vil være:
- Bengt Andersson, Forskningsdirektør FOI, Sverige.


Buss inn til Oslo klokken 15:15.

Visningsalternativer