Kurs i internasjonal politikk 2017

Atlanterhavskomiteen arrangerer årlig kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk. Kursene holdes i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Kristiansand. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljø, embetsverket, media og Forsvaret. 

Årets kurs har tittelen «En verden uten en global leder?», og vi har med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som Kina, Russland, EU etter Brexit, Tyskland etter valget og utviklingen av falske nyheter i mediebildet. 

Kurset i internasjonal politikk i 2017 er avsluttet, men vi har opprettet en informasjonspakke med presentasjonene og videoopptak av foredragene. Informasjonspakken finner du her

Ansvarlig for kurset var Karen-Anna Eggen.

 
PS: Kurset for 2018 er under planlegging. Mer informasjon kommer på nyåret. 

Foredragsholdere for IP-kurset 2017Øystein Tunsjø 
snakket om sikkerhetspolitiske utfordringer i Sørøst Asia og Kina under tittelen «China, China, China».

Tunsjø er professor ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Han har skrevet en rekke bøker om østasiatisk sikkerhetspolitikk, og har bl.a. en Ph.D. i International Relations ved University of Wales, Aberystwyth (2006). Du kan lese mer om Tunsjø her

Geir Flikke snakket om utviklingen i Russland under tittelen «Et modigere Russland».

Flikke er førsteamanuensis i russiske områdestudier ved Universitetet i Oslo. Han har russisk og ukrainsk politikk, historie og samfunn som spesialområder og leder for tiden forskningsprosjektet  "Politisk og Sosial Mobilisering og den Russiske Stat" (NEPORUS). Du kan lese mer om Flikke her.Cathrine Thorleifsson
snakket om utfordringene EU står overfor under tittelen «EU - i en eksistensiell krise?»

Thorleifsson er forsker ved Sosialantrolpologisk institutt  og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. en doktorgrad fra The London School of Economic and Political Science (2012) med spesialisering innen nasjonalisme, grenser og identitetspolitikk. Du kan lese mer om Thorleifsson her.Bente Kalsnes 
snakket om digital journalistikk og sosiale medier under tittelen "Hvem eier narrativet?"

Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun avla sin Ph.D. ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun var en del av SAC-teamet som gjorde forskning på sosiale medier og Agenda-innstillingen i valgkamper. Du kan lese mer om Kalsnes her.

 

Kate Hansen Bundt (gjesteforeleser i Oslo og Stavanger) snakket om Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, under tittelen "Tyskland – Europas sentralmakt etter valget".

Bundt er generalsekretær for den norske Atlanterhavskomité. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og var bl.a. stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Du kan lese mer om Bundt her


Christina Archetti 
(gjesteforeleser i Tromsø) snakket om digital kommunikasjon under tittelen "Understanding Communication in the Age of Extremisms, Propaganda and "Fake News".

Archetti er professor i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Archetti forsker på kommunikasjon, politikk, sikkerhet, og samspill mellom disse. Du kan lese mer om Archetti herPetter Bae Brandtzæg
(gjesteforeleser i Trondheim) snakket om falske nyheter under tittelen "Falske nyheter og tillit til mediene: Hvem kan vi stole på?"

Brandtzæg er seniorforsker ved SINTEFs Human-Computer Interacion (HCI) group. Brandtzæg har en doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo, hovedfag i psykologi fra NTNU og masterkurs i Innovation Management fra BI. Du kan lese mer om Brandtzæg her og her

 

18. mars
     
     
     
     

     
     
     
   

TID OG STED:

Påmelding til de respektive kursene vil om ikke lang tid åpnes opp for registrering. Der hvor datoen er markert som en hyperlink så har registreringen allerede åpnet!

Vår:

Oslo Litteraturhuset (Wergeland) 16. mars
Bergen Sjøkrigsskolen Dato kommer!
Kristiansand Universitetet i Agder 30. mars
Stavanger
Joint Warfare Center, Jåttå 27. april

 

Høst

Bodø Nord universitet (Bodø) 19. september
Trondheim Luftkrigsskolen (Kuhaugen) 15. november
 Tromsø  Universitetet i Tromsø Dato kommer!

 

Universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø

Les gjerne en kort omtale fra årets kurs i Bodø her: "En stor verden å dykke i"

 

 

Informasjonspakke etter kurset i internasjonal politikk i 2017

 

Presentasjonene


Øystein Tunsjø: "China, China, China"

Geir Flikke: "Et dristigere Russland"

Cathrine Thorleifsson: "EU - i en eksistensiell krise?"

Bente Kalsnes: "Fake news"

Kate Hansen Bundt: "Tyskland - Europas sentralmakt etter valget 24. september"

Christina Archetti: "Understanding Communication in the Age of Extremisms, Propaganda and Fake News"

Petter Bae Brandtzæg: "Falske nyheter og tillit til mediene - hvem kan vi stole på?"

 

Videoopptak


Professor Øystein Tunsjø fra Institutt for forsvarsstudier - "China, China, China"

 

 

Førsteamanuensis Geir Flikke fra Universitetet i Oslo - "Et modigere Russland"

 

 

Professor Christina Archetti fra Universitetet i Oslo - "Understanding communication in the age of extremism, propaganda and “fake news”"

 

 

Forsker Cathrine Moe Thorleifsson fra Universitetet i Oslo - "EU - i en eksistensiell krise?"

Alle videoopptakene ble utført på årets siste kurs i Tromsø 22. november.