Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media, Forsvaret og andre interesserte.

Temaet for kurset i 2016 var:

 

 

 

Foredragsholdere


Janne Haaland Matlary snakket om sikkerhetspolitikk og NATOs utfordringer under tittelen «Overordnede sikkerhetspolitiske utfordringer - hvor står NATO før toppmøte i Warszawa?».

Matlary er professor ved Universitetet i Oslo og Forvarets Høgskole. Matlarys siste bok kommer i juni Ukraine and Beyond:Russia's Strategic Security Challenge to Europe (2016). Matlarys ekspertområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, EU, internasjonal politikk og menneskerettigheter. Franck Orban snakket om utviklingen i Europa etter økningen av flyktninger under tittelen «Høyreekstremisme i Europa og flyktningeproblematikken».

Orban er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Orbans arbeidsområder er sikkerhetspolitikk, radikalisering, ekstremisme, terrorisme, Fransk samfunnskunnskap og inn-/utenrikspolitikk.  

 


Hans Olav Lahlum snakket om det neste presidentvalget i USA under tittelen «Presidentvalget i USA 2016: Hvem vinner og hvordan kan det påvirke situasjonen i verdenssamfunnet?»

Lahlum er historiker og forfatter. Foruten en rekke bøker om norsk politikk har han som historiker skrevet bøkene Presidentene. Fra George Washington til Barack Obama (2012) og Britiske statsministre 1900-2015. Fra Lord Salisbury til David Cameron (sammen med statsviteren Øivind Bratberg, 2015).Rolf Tamnes snakket om Norges forsvar i dag med bakgrunn i nytt trussel- og risikobilde under tittelen «Forsvaret av Norge».

Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier og ledet i 2015 Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, samt er medlem av Afghanistan-utvalget. Tamnes ekspertområder er norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, kalde krigen, NATO, nordområdene og ressursspørsmål. 

 


Vår:

Oslo Litteraturhuset (Wergeland) fredag 18. mars
Bergen Sjøkrigsskolen torsdag 28. april
Kristiansand Universitetet i Agder tirsdag 3. mai 

Høst

Stavanger Joint Warfare Centre (Jåttå) torsdag 1. september
Bodø Nord universitet (Bodø) onsdag 14. september
Trondheim Luftkrigsskolen (Kuhaugen) onsdag 23. november 
 Tromsø  Universitetet i Tromsø onsdag 7. desember

 


Vi ønsker dere alle velkommen og håper på å se så mange som mulig på kursene våre!

18. mars
18. mars