ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
FELLESOPERATIVT HOVEDKVARTER, JÅTTÅ, STAVANGER
TORSDAG 5. MARS


Kl. 08.30-08.55: Registrering av deltagere

Kl. 08.55-09.00: Åpning av lektorkurset av Den norske Atlanterhavskomité

Kl. 09.00-09.55: “Changes in U.S. Foreign policy and implications for Europe”

                                    Johannes Rø, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Kl. 09.55-10.10: Kaffepause

Kl. 10.10-11.05: “The role of rhetoric and the death of ideologies – Public Diplomacy
                        or Democratic Control in the trans-Atlantic dialogue”

                                   Christian Borch, Nyhetsanker i NRK

Kl. 11.05-11.20: Kaffepause

Kl. 11.20-12.15: “Russia’s return to European security and the NATO

        Russia Council”

                                    Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt

Kl. 12.15-13.15: Lunch

Kl. 13.15-14.10: "Hvilken rolle har NATO som internasjonal organisasjon?"
                        Professor Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
SJØKRIGSSKOLEN I BERGEN
TORSDAG 10. MARS


Kl. 08.30-08.55: Registrering av deltagere

Kl. 08.55-09.00: Åpning av lektorkurset av Den norske Atlanterhavskomité

Kl. 09.00-09.55: “Changes in U.S. Foreign policy and implications for Europe”

                                    Johannes Rø, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Kl. 09.55-10.10: Kaffepause

Kl. 10.10-11.05: “The role of rhetoric and the death of ideologies – Public Diplomacy
                        or Democratic Control in the trans-Atlantic dialogue”

                                   Christian Borch, Nyhetsanker i NRK

Kl. 11.05-11.20: Kaffepause

Kl. 11.20-12.15: “Russia’s return to European security and the NATO

        Russia Council”

                                   Jakub Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt

Kl. 12.15-13.15: Lunch

Kl. 13.15-14.10: "Hvilken rolle har NATO som internasjonal organisasjon?"
                        Professor Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
HØGSKOLEN I BODØ
TORSDAG 26. MARS

Kl. 08.30-08.55: Registrering av deltagere

Kl. 08.55-09.00: Åpning av lektorkurset av Den norske Atlanterhavskomité

Kl. 09.00-09.55: “Changes in U.S. Foreign policy and implications for Europe”

                                    Johannes Rø, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Kl. 09.55-10.10: Kaffepause

Kl. 10.10-11.05: “The role of rhetoric and the death of ideologies – Public Diplomacy
                        or Democratic Control in the trans-Atlantic dialogue”

                                   Christian Borch, Nyhetsanker i NRK

Kl. 11.05-11.20: Kaffepause

Kl. 11.20-12.15: “Russia’s return to European security and the NATO

        Russia Council”

                                   Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt

Kl. 12.15-13.15: Lunch

Kl. 13.15-14.10: "Hvilken rolle har NATO som internasjonal organisasjon?"
                        Professor Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo

ATLANTERHAVSKOMITEENS KURS I INTERNASJONAL POLITIKK:
UNIVERSITETET I AGDER
TORSDAG 2. APRIL


Kl. 08.30-08.55: Registrering av deltagere

Kl. 08.55-09.00: Åpning av lektorkurset av Den norske Atlanterhavskomité

Kl. 09.00-09.55: “Changes in U.S. Foreign policy and implications for Europe”

                                    Johannes Rø, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier

Kl. 09.55-10.10: Kaffepause

Kl. 10.10-11.05: “The role of rhetoric and the death of ideologies – Public Diplomacy
                        or Democratic Control in the trans-Atlantic dialogue”

                                   Christian Borch, Nyhetsanker i NRK

Kl. 11.05-11.20: Kaffepause

Kl. 11.20-12.15: “Russia’s return to European security and the NATO

        Russia Council”

                                   Julie Wilhelmsen, forsker ved Norsk Utenrikspolitiske Institutt

Kl. 12.15-13.15: Lunch

Kl. 13.15-14.10: "Hvilken rolle har NATO som internasjonal organisasjon?"
                        Professor Janne Haaland Matlary, Universitetet i Oslo