Atlanterhavskomiteen arrangerer årlige kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk. Kursene holdes i Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Bodø og Tromsø. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljøet, embetsverket, media og Forsvaret.

Kurset i 2019 hadde som hovedtema «Europa: 30 år etter murens fall» og med oss hadde vi noen av landets fremste eksperter for å diskutere temaer som EU som forsvars- og global aktør, Brexit, Russland og Europa fra et sikkerhets- og forsvarspolitisk perspektiv, samt ulike tendenser og årsaker til fragmentering i Europa. Les mer om fjorårets kurs her.

Ved spørsmål, send en e-post til kursansvarlig Ida Rødningen (ida@dnak.org)

 
18. mars
     
     
     
     

     
     
     
   

TID OG STED:

Påmelding til de respektive kursene vil om ikke lang tid åpnes opp for registrering. Der hvor datoen er markert som en hyperlink så har registrerin