Atlanterhavskomiteen arrangerer hvert år fagturer til inn- og utland. Målgruppen for disse turene er representanter fra media, embetsverket, akademia, skoleverket, andre interesseorganisasjoner og DNAKs egne medlemmer.

Spørsmål vedrørende våre fagturer kan sendes til post@dnak.org.


Deltakere fra en av Atlanterhavskomiteens årlige Brussel-tur. Bildet er tatt på det private kontoret til NATOs generalsekretær Jens Stoltenbergs. 

Atlanterhavskomiteen besøker hvert år Svalbard og Brussel. Tidligere har DNAK dessuten besøkt Washington D.C. og Roma. Felles for turene er at de skal gi deltakerne innsikt i dagsaktuelle utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Brussel-turene omfatter alltid et besøk ved NATOs hovedkvarter og den norske EU-delegasjonen. Normalt har vi med ca. 25 deltakere.

Turene til Svalbard er en spesiell opplevelse for et mindre antall deltakere (5-7 personer). Med besøk til de viktigste norske institusjonene får deltakerne innblikk i de unike problemstillingene Norges nordområder står overfor. Reisen tilbake til fastlandet skjer med et av Kystvaktens fartøy.

Atlanterhavskomiteen har også arrangert fagturer til Forsvarets vinterøvelser, og i 2018 til NATO-øvelsen Trident Juncture, for politikere og ungdomspolitikere med det formål å gi de folkevalgte økt innsikt i de utfordringene Forsvaret står ovenfor.


Fra Svalbard-turen i 2016, da vi besøkte den nedlagte russiske gruvebyen Pyramiden. 

 

Les gjerne et reisebrev fra Brussel-turen i november 2018 her, og fra Svalbard-turen i august 2018 her