Den norske Atlanterhavskomité arrangerer jevnlig lunsj- og frokostseminarer om sentrale utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål og ulike dagsaktuelle temaer. Lunsj- og frokostseminarene holdes i våre lokaler på Fridtjof Nansens plass 8, og det serveres rundstykker, kaffe og te. Ettersom vi har begrenset plass, er påmelding til seminarene nødvendig. Hold deg oppdatert på kommende arrangementer i vår Sikkerhetspolitisk kalender.

I tillegg til disse seminarene, arrangerer vi også en rekke større konferanser, rundebordsdiskusjoner og debatter, samt de meget populære "Sikkerhetspolitisk dypdykk". 

Dersom du ønsker å motta invitasjoner til Atlanterhavskomiteens arrangementer kan du sende en e-post til seminar@dnak.org med navn, e-postadresse organisasjon/arbeidssted og stilling.


Øverst til venstre: Norges ambassadør til USA, Kåre R. Aas. Øverst til høyre: Generalsekretær Kate Hansen Bundt i samtale med Christian Borch under et "Sikkerhetspolitisk dypdykk'". Nederst til venstre: Daværende generalløytnant McMasters foredrag under konferansen Army Summit. Nederst til høyre: Fra et lunsjseminar med Chris Donnelly (Institute for Statecraft) og Kristin Ven Bruusgaard (IFS).