Robert D. Stuart Jr. (1916-2014) var USAs ambassadør til Norge fra 1984-1989 og stiftet i 1989 «Ambassador Robert D. Stuart Jr. Fellowship» med det formål å øke den gjensidige forståelsen mellom USA og Norge. Stipendet gjør det mulig for unge norske politikere å gjennomføre et semester med studier og praktisk erfaring i USA. Et slikt opphold bidrar til at stipendiaten blir bedre kjent med både det amerikanske samfunnet og dets institusjoner.  

Stuart-stipendet tilbyr unge politikere muligheten til å følge strukturerte studier eller forskningsaktiviteter i forskjellige deler av amerikansk offentlig forvaltning. Dette inkluderer å følge undervisning ved George Washington University og ha et internship ved et relevant kontor, tenketank eller på Capitol Hill. Stipendiaten tildeles et stipend på $20 000 for å dekke kostnader med oppholdet i Washington D.C.


Hvorfor bør partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Fellowship?

Stuart-stipendet er en unik mulighet for både partier og kandidater. Kandidaten får muligheten til å bo i Washington D.C. et semester, og vil opparbeide seg et stort internasjonalt og nasjonalt nettverk, og verdifull akademisk og profesjonell erfaring. Denne erfaringen og kunnskapen de tar med seg tilbake til partiet og hele det politiske miljøet.

Anne Marie Aanerud var Stuart stipendiat våren 2015 og fikk følge TTIP forhandlingene. 

Kreditt: nationen.no 09.02.2015   

 

Oversikt over tidligere stipendiater:

Stipendiater 1990-2015

Vidar Bjørnstad

1990

AP

Jarle Skjørestad

1992

SP

Julie Christiansen

1995

H

Lillian Hatling

1996

SP

Stein Hernes

1996

AP

Hans Frode Asmyhr

2000

FRP

Ragnhild Mathisen

2002

AP

Jon Inge Løvdal

2002

KrF

Sylvi Bratten

2003

SV

Stian Berger Røsland

2004

H

Sylvi Listhaug

2005

Frp

Eva Kvelland

2006

V

Torgeir Knag Fylkesnes

2007

SV

Harald Thørud

2008

Upartisk

Sverre Vatnar

2009

KrF

Thor Kleppen Sættem

2010

H

Siri Holland

2012

AP

Pål Arne Davidsen

2013

Frp

Mona Wærnes

2014

SV

Anne Marie Aanerud

2015

SP

Lars Mattis Hanssen

2016 AP 

Jourunn Hallaråker

2017 KrF 

 

Erfaringsrapport

 

”The Congresswoman obviously had to work very hard in the New Mexico campaign and spent most of her time in her home state. I decided to go to New Mexico for one week in October to participate in the work of the local office and with the campaign. Even if Congressional staff is strictly forbidden to do campaign work, to avoid mixing government budgets and campaign budgets, this did not apply to me as my work was funded by an external scholarship and not by Congress.

For two days I followed Rep. Michelle around on meetings and campaign activities with her election crew. We went to a TV interview at the state broadcast channel, we visited a solar power company that see a bright future in the sunny state if they got the necessary support to compete against coal and nuclear power, and we opened a new road to a conservation area with other Congress men and Senators in the state. These visits were only interrupted by the Congresswoman’s sacred “call time”, which she had every day, to call donors for campaign support. The campaign in New Mexico was in many ways similar to Norwegian campaigns, besides the focus on fundraising and the fact that there was only one opponent candidate.”

Mona Wærnes, SV. Stipendiat høsten 2014

 

 

Når kan partiene nominere kandidater til Ambassador Robert D. Stuart Fellowship?

De politiske partiene er underlagt en rotasjonskalender for å kunne nominere kandidater for Ambassador Robert D. Stuart Fellowship. Det velges ut to kandidater fra aktuell gruppe for perioden, med en kandidat for høstsemesteret og en kandidat for vårsemesteret. Hvert parti kan kun nominere èn kandidat i deres søknadsperiode.

Rotasjonskalender:

Periode: 

  • Høst 2016 – Vår 2017
    Gruppe 1: KRF, Høyre, AP og FRP

​​

  • Periode: Høst 2018 – Vår 2019
    Gruppe 2: SV, SP, Venstre, MDG, Rødt

 

Kandidatkriterier

Stipendiater må være norske statsborgere, være under 35 år og politisk aktive. Søkere må også ha vist engasjement og interesse for å jobbe innen norsk politikk, offentlig administrasjon eller andre samfunnsverv. Søkeren må ha høyere utdanning og solide engelskkunnskaper for å kunne lykkes med et studie- eller forskningsopphold på høyere nivå i USA.

Studie- eller forskningsprosjektet må være av relevans for fremtidig lederskap i Norges offentlige sektor.

 

Søknadsprosess

Som vist i rotasjonskalenderen ovenfor, vil partiene ha ulike perioder hvor de har mulighet til å nominere èn kandidat for stipendet. Partiene vil motta en invitasjon før nominasjonsperioden, med informasjon om stipendet og videre instrukser for dokumentasjon som må sendes inn. Hvert parti nominerer deretter sin kandidat, som vil gå videre til utvelgelsesprosessen. Nominasjonsfristen for 2018 er 3. april.

 

Stipendiatene blir deretter valgt ut gjennom en selektiv prosess av de respektive generalsekretærene i Norge-Amerika Foreningen og Den Norske Atlanterhavskomité. Anbefalinger fra prominente politikere, folk i embetsverket og andre norske samfunnsledere vil ha betydning for utvelgelsesprosessen. Et stipend blir utdelt årlig, og stipendet skal gå på omgang mellom de politiske partiene i Norge. Kandidaten må innstilles på vegne av sitt parti.

 

 

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:

Norge-Amerika Foreningen 

Generalsekretær Hanne Aaberg

Tel: 23 35 71 60

E-post: info@noram.no

Den Norske Atlanterhavskomité

Generalsekretær Kate Hansen Bundt

Tel: 22 40 36 00

E-post: bundt@dnak.org