Nytt år, nytt medlem i staben og første seminar er avholdt!

DNAK starter det nye året knallsterkt, og kan melde om et allerede avholdt seminar om NATO. Vi er også glad for å kunne meddele at vi har fått et nytt tilskudd til DNAK-familien! Vi gleder oss til å ta fatt på 2016, og vi kan allerede nå love mye spennende på programmet utover våren!

Nytt medlem i staben

Marte har jobbet hos oss i to og et halvt år og har hatt ansvar for studieturer, ekstern konferansestøtte og YATA. Marte har valgt å søke nye utfordringer, og hennes siste arbeidsdager i DNAK blir på Leangkollenkonferansen i februar. Etter dette begynner hun å jobbe på Stortinget i Høyres stortingsgruppe. Vi takker for flere års iherdig innsats for Atlanterhavskomiteen, og er glade for å ønske hennes arvtaker, Camilla C. Brune, velkommen til DNAK-familien.

Camilla har en bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og en mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Hun var styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

Den nye staben utenom generalsekretæren og Marte. Fra venstre: Magnus, Aina, Camilla.

 

Du kan lese mer om sekretariatet her og ønsker du en oversikt over de gangene DNAK eller generalsekretæren er nevnt i media, så kan du klikke her.

 

Årets første seminar 

Årets første DNAK-seminar ble avholdt onsdag 6. januar hvor Norges faste representant til NATOs Råd, ambassadør Knut Hauge, holdt et spennende innlegg om hva som opptar alliansen for tiden. Interessen var såpass stor at vi måtte flytte lokalet til Oslo Militære Samfund! Dette ble en god start på året. DNAK har allerede en rekke spennende seminarer på programmet utover våren, så følg med i mail-boksen for neste invitasjon. 

Torsdag 7. januar starter påmeldingen til Leangkollen-konferansen!