Den norske Atlanterhavskomité på Svalbard

17. til 25. august dro en delegasjon fra Den norske Atlanterhavskomité og Folk og Forsvar til Svalbard. Gjennom et omfattende program fikk deltakerne muligheten til å sette seg inn i problemstillinger knyttet til Nordområdene. I tillegg fikk deltakerne et unikt innblikk i Kystvaktens arbeid, ettersom reisen tilbake til fastlandet bestod i en femdagers seilas med KV Sortland.

Tradisjonen tro arrangerte Den norske Atlanterhavskomité delegasjonsreise til Svalbard med Folk og Forsvar i august. Til sammen ti deltakere og to reiseledere fløy 17. august til Longyearbyen for å, i løpet av en uke, bli bedre kjent med nordområdene og de spesielle problemstillingene knyttet til Svalbard. Den norske Atlanterhavskomité hadde med seg deltakere fra Forsvaret, Forsvarsdepartementet, forskningsmiljøene, Politiet og media.

Foto: Sigbjørn Larsen/Pro Patria

De første dagene oppholdt reisefølget seg i og rundt Svalbard: her fikk vi ble bedre kjent med Longyearbyen gjennom byvandring, besøk på museum og galleri. I tillegg fikk vi møte flere av de sentrale aktørene på Svalbard, herunder sysselmannens kontor, Store Norske, Universitetssentret på Svalbard (UNIS), Lufttransport, brann- og redningsetaten, samt lokalstyret. Noen av deltakerne benyttet også muligheten til å bestige Platåfjelllet – med innleid rifle grunnet isbjørnfaren.

Foto: Sigbjørn Larsen/Pro Patria

I tillegg til å bli bedre kjent med Longyearbyen, ble deltakerne også introdusert for Svalbards historie og geologi. Dette stod blant annet sentralt på den populære båtturen til Nordenskiöldbreen og den russiske (nå nedlagte) gruvebyen Pyramiden.

 

Foto: Sigbjørn Larsen/Pro Patria

Fra 20. august til 25. august seilte vi tilbake til fastlandet med kystvaktfartøyet KV Sortland. I løpet av denne seilasen fikk deltakerne være med på Kystvaktens daglige drift, herunder inspeksjon av både norske og utenlandske fiskefartøy, og besøke den meteorologiske stasjonen på Bjørnøya. I tillegg holdt alle deltakerne i løpet av turen foredrag relatert til sine respektive fagfelt, noe som medførte faglige diskusjoner. 

Foto: Sigbjørn Larsen/Pro Patria

Deltakerne ga svært gode tilbakemeldinger etter turen og vektla særlig at opplegget gir et unikt innblikk både i Svalbard og betydningen av det strategiske området, samt arbeidet Kystvakten gjør.

Foto: Sigbjørn Larsen/Pro Patria