Stoltenberg besøker Norge

Denne uken var Jens Stoltenberg på sitt første offisielle norgesbesøk som NATOs generalsekretær, og i går, torsdag 4. juni, talte han på Universitetet i Oslo.

Generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, er på offisielt besøk i Norge for første gang. Programmet består blant annet av besøk på hovedflystasjonen i Bodø, audiens på Slottet og flere formelle politiske møter. I går vendte han dessuten tilbake til sitt gamle studiested, Universitetet i Oslo, hvor han holdt et foredrag om "NATO 2015: En endret sikkerhetspolitisk situasjon".

Under foredraget delte generalsekretæren NATOs historie inn i tre deler: Først 40 år med kollektivt forsvar, deretter 25 år med krisehåndtering etter den kalde krigens slutt og nå står vi ovenfor en periode hvor NATO må kunne drive kollektivt forsvar og krisehåndtering på samme tid.

Naturlig nok var også norske forsvarsbudsjetter og krisen i Ukraina sentrale elementer i talen. Norge når ikke NATOs 2%-mål. For å gjøre dette må budsjettet økes med 17 milliarder - noe Stoltenberg mener er fullt mulig i teorien, og viser til barnehageløftet som ble gjennomført i hans regjeringsperiode.

Om krisen i Ukraina og forholdet til Russland understreket generalsekretæren at et russisk angrep på et av NATO-landene er lite sannsynlig. Samtidig sa han at et godt samarbeid med naboen i øst krever at man respekterer hverandres grenser, noe Russland ikke har gjort i Georgia og Ukraina. Stoltenberg var tydelig på at det må være folkeretten som er gjeldende, og ikke den sterkes rett, og viste til hvor spesielt viktig dette er for små stater som Norge.

Forholdet til Russland var også tema da vi tidligere denne uken var verter for lanseringen av boken "Norge og Russland - sikkerhetspolitiske utfordringer i nordområdene" - se TV2s artikkel om seminaret her.

Se også: Stoltenberg i "Stanghelle & Eilertsen: 2 mot 1" her.

Marte Ziolkowski er ansatt i Den norske Atlanterhavskomité og er ansvarlig for arrangementer, herunder konferanser som Leangkollen 2015 og Army Summit, og studieturer. Hun har fra før en bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsteori fra Universitetet i Bergen (2010), samt en mastergrad i Politics and Government in the EU fra London School of Economics (2012).