Europeisk taktskifte: Middelhavet, en enkelttragedie eller varige løsninger

Seminar om migrasjonsproblematikken i Middelhavet med Stig Jarle Hansen (NMBU), Haakon Svane (UD) og Elin Sørsdahl (TV2)

Mandag 4. mai arrangerte Den norske Atlanterhavskomité lunsjseminar om migrasjonsproblematikken i Middelhavet. I panelet hadde vi Stig Jarle Hansen (NMBU), Haakon Svane (UD) og Elin Sørsdahl (TV2). Stig Jarle Hansen fokuserte i sitt innlegg på at flyktningene i hovedsak stammer fra Øst-Afrika og Midtøsten, samt at flyktningenerutene de bruker har vært i bruk lenge. Han vektla også at det er få lovlige veier inn i EU som er tilgjengelige for de som virkelig trenger å søke asyl. Elin Sørsdahl fokuserte i sitt innlegg på EUs forsøk på å løse krisen og benyttet også anledningen til å peke på de ulike holdningene blant EUs medlemsland. Haakon Svane pekte i sitt innlegg på at menneskesmugling over Middelhavet nå har blitt så lukrativt at tilgangen på småbåter er den begrensende faktoren, noe som igjen bidrar til at båter som knapt er sjødyktige brukes.