Den norske Atlanterhavskomité har fått nye nettsider

De siste månedene har vi i Den norske Atlanterhavskomité jobbet med å fornye nettsidene våre. Dette har ført til både større brukervennlighet og til et mer moderne uttrykk. Vi gleder oss til å ta dem i bruk og håper at det kan hjelpe oss med å nå ut til enda flere brukere enn vi gjør i dag!

Noe av det viktigste med våre nye nettsider er at den er responsiv: Dette vil si at nettsiden "skjønner" hvor stor skjerm du bruker og tilpasser seg deretter, noe som gjør at den vil være tilnærmet like enkel å bruke på mobiltelefon som på en vanlig PC. I en moderne hverdag der man stadig oftere bruker mobiltelefon og nettbrett som det viktigste verktøyet til å surfe på internett tror vi at dette vil være et populært valg.

Det estetiske uttrykket er også endret: Noe av det første du som bruker vil legge merke til er den store lysbildefremvisningen øverst: Her kan du se et utvalg av nyhetssaker om organisasjonen, om nyhetsbildet og om fremtidige arrangementer.

Det neste segmentet er satt av til "Hva vi gjør". Her kan du lese om våre viktigste arrangementer, noe som kanskje er særlig relevant for de som ikke kjenner til DNAKs arbeid fra før.

Et av de viktigste elementene ved våre nettsider har tradisjonelt vært "Sikkerhetspolitisk kalender". Her har vi i Den norske Atlanterhavskomité over flere år utarbeidet en oversikt over arrangementer som kan være av interesse for våre brukere, og vi har tatt med oss "Sikkerhetspolitisk kalender" til vår nettside. Arrangementer DNAK står ansvarlige for er merket med oransje, mens eksterne arrangementer kjennetegnes ved en blå linje. Fra det enkelte arrangement er det også mulig å melde seg på våre arrangementer direkte ved å følge knappen "Påmelding".

Etter en kort presentasjon av "Hvem vi er" følger en oversikt over våre temapakker. Den norske Atlanterhavskomité har i årenes løp utviklet fire forskjellige temapakker beregnet på lærere og elever i videregående skole, som omhandler alt fra Nordområdene og Afghanistan til sikkerhetspolitikk mer generelt. I disse dager ferdigstiller vi også vår temapakke om Øst-Asia: Denne vil ta for seg land og konflikter i hele den østasiatiske region, med særlig fokus på regionen er i ferd med å utvikle seg til et globalt maktsentrum.

Sist, men ikke minst er vi i ferd med å utvikle et sikkerhetspolitisk kart. Gjennom årenes løp har Den norske Atlanterhavskomite publisert en rekke artikler, ukentlige analyser og KortInfo-publikasjoner. Vi håper nå å gjøre alt dette tilgjengelig gjennom vårt sikkerhetspolitiske kart, slik at du som bruker enkelt kan få oversikt over alt vi har skrevet og publisert om enkeltland, som f.eks. Norge, Kina eller USA.

Vi håper og tror at dere vil like vår nye nettside - og hvis dere skulle oppdage noen problemer vi har oversett ber vi om at dere tar kontakt med nettredaktør Audun Reiby på audun@dnak.org.