Bør vi satse på Forsvaret?

Utfordringene for europeisk sikkerhet står både på Europas - og Norges - østre og søndre dørstokk. I en slik sikkerhetssituasjon er spørsmålet om man bør satse på det norske Forsvaret betimelig. I denne ukens "Ukens analyse" anbefaler Audun Reiby (DNAK) en kronikk av generalløytnant Robert Mood der Mood påpeker at det vil kreve millarder å få Forsvaret opp på et akseptabelt nivå, og at dette er en pris det er nødvendig å betale hvis vi ønsker å kunne forsvare mer enn én bydel i Oslo.

 
 
 
 
 Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.   

To prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvarsbudsjettene. Dette er NATOs uttalte målsetning, men på tross av dette er det bare fire NATO-land som oppfyller dette kriteriet, og Norge er ikke ett av disse landene.

I en kronikk i VG tidligere denne uken slo generalløytnant Robert Mood et slag for toprosents-regelen. Mood påpeker at «konflikt og krig er en realitet i Europa og på Europas dørstokk» og hevder at Norge ikke er klar for å håndtere sikkerhetsutfordringene Norge vil møte som følge av dette. Som han påpeker: Det har lenge vært en klassisk uttalelse at den norske Hæren maksimalt ville være i stand til å forsvare en bydel i Oslo – Mood hevder at også denne uttalelsen i beste fall er optimistisk.

Det er dermed en offensiv Robert Mood som skriver i VG. I selvreklamens ånd: Vi regner med at Mood vil være like åpen når Den norske Atlanterhavskomité 3. mars arrangerer «Sikkerhetspolitisk dypdykk» med Mood og Christian Borch for å ta opp de vanskelige problemstillingene Norges forsvar står ovenfor.

Les Moods kronikk her: "Bør vi satse på Forsvaret?"

Se vår invitasjon til «Sikkerhetspolitisk dypdykk her og på Facebook her.

Audun Reiby er informasjonsrådgiver i Den norske Atlanterhavskomité der han blant annet er redaktør for skriftsseriene og er ansvarlig for kommunikasjon. Han har fra før en mastergrad i statsvitenskap fra UiO (2012), samt en mastergrad i Chinese Studies fra SOAS/UoL (2013), og har særlig fokusert på forholdet mellom USA og Kina, samt bruk av sosiale medier og kvantitative metoder.