Takk for godt samarbeid i 2014

Året 2014 ble preget av en helt annen sikkerhetspolitisk utvikling enn den vi hadde sett for oss ved dets start. Etter Russlands anneksjon av Krim-halvøya og ISILs fremmarsj i Irak/Syria, preges NATOs østlige og sørlige grense av betente, militære konflikter. Dette har gitt NATO fornyet relevans - både for Norge og for våre allierte. I tillegg har NATO for første gang i Alliansens historie valgt en norsk Generalsekretær, Jens Stoltenberg.

Under NATO-toppmøte i Cardiff i august ble kollektivt forsvar, hurtig reaksjonsevne og beredskap satt høyt på dagsorden. En troverdiggjøring av Artikkel V på hele Alliansens territorium, samt utmeisling av NATOs nye Readiness Action Plan (RAP), vil stå i fokus for NATOs arbeid frem mot neste toppmøte i Warszawa i 2016. Utenriksminister Børge Brende og Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen valgte å presentere Norges posisjoner forut for toppmøtet på DNAKs arrangement i Litteraturhuset. Innleggene fra Litteraturhuset kan høres her.

DNAK har gjennom 2014 arrangert nærmere femti små og store seminarer/konferanser – alene eller i samarbeid med andre - hvor aktuelle begivenheter og tema med sikkerhets- og forsvarspolitisk relevans er blitt belyst. La oss nevne: cybersikkerhet, krisen i Ukraina, Russland, norsk forsvarspolitikk og norske fremmedkrigere i Syria. I februar gikk som vanlig vår årlige sikkerhetskonferanse på Leangkollen av stabelen. Denne gang rettet vi fokus på østasiatisk (og særlig kinesisk) vekst: Les sammendrag og hør lydopptak fra konferansen her. 

I løpet av våren markerte vi også NATO-utvidelsene i 1999 og 2004 i samarbeid med de respektive landenes ambassader. Høsten startet med vår meget populære «Ambassadøruke»; denne gang med Norges utsendte i Warszawa, Ankara, Berlin, Washington og London. Vårt vellykkede samarbeid med Hæren ble videreført i et godt besøkt Army Summit 2014 under tittelen «Nature of war, the role of the soldier; constant or changing?» DNAK arrangerte dessuten studietur til Svalbard og Brüssel i løpet av høsten.

DNAKs regionale kurs i internasjonal politikk gjestet i 2014 syv norske byer med temaet «Det internasjonale konfliktbildet 1914, 2014: Hvilke drivkrefter, aktører og konflikter former dagens verden?» Opptak fra kurset i Oslo finnes her.

Nytt av året er at vi har streamet flere arrangementer – noe som både gjør det mulig å følge våre seminarer til en annen tid – og fra et annet sted enn våre lokaler i Borggården. Ta gjerne en titt på opptaket fra årets siste lunjsseminar: «Russland reiser seg» med Asle Toje og Nils Morten Udgaard.

Et spennende år foran oss

Året 2015 åpner vi med Norges ambassadør til NATO Knut Hauge den 6. januar kl. 1130-1300. Den 15. januar kommer Paal Frisvold, forfatteren av boken Mot Europa – fortellingen om et nølende Norge, til oss for å diskutere boken sin. Påmelding til seminarene finnes her seminar@dnak.org (Husk å markere hvilket seminar du ønsker å delta på!)

Leangkoll-konferansen 2015, den 50. i rekken, går av stabelen 2. og 3. februar 2015. I DNAK gleder vi oss stort over at Leangkoll-konferansen for første gang åpnes av en sittende statsminister. Det skjer når Erna Solberg åpner konferansen over tema «The Balance of Power» i Nobelinstituttet kl. 0900. Deretter vil et titalls internasjonale og norske forskere debattere forholdet mellom NATO og Russland, konflikten i Ukraina, ulike reaksjoner på konflikten fra Vesten og hvordan vi kan og bør håndtere nåtidens trusler. Invitasjoner sendes ut tidlig i januar, så hold utkikk etter e-post fra oss! Se foreløpig program her.

I 2015 vil vårt regionale kurs i internasjonal politikk rette fokus på politisk radikalisering og militær konflikt i det utvidede Midtøsten. Med flere av Norges fremste eksperter på denne regionen, blant annet Jakob Høigilt (PRIO), Einar Wigen (UiO) og Kjetil Selvik (CMI), vil vi ta for oss konflikten i Israel/Palestina, utviklingen i Tyrkia, trusselen fra ISIL i Syria og Irak og norske fremmedkrigere i Syria. Følg med på våre nettsider for mer informasjon i løpet av vinteren!

Utover våren vil DNAK også bidra til norsk debatt om forsvarspolitikk. I desember 2014 opprettet forsvarsministeren et ekspertutvalg som skal gi innspill til debatten om hvorvidt Forsvarets forutsetninger for å løse sine mest krevende utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig er tilstede. Atlanterhavskomiteens generalsekretær, Kate Hansen Bundt, er et av sju medlemmer i gruppen som skal se på de utfordringer Forsvaret står ovenfor, og vi vil derfor følge opp tematikk knyttet til forsvarspolitikk i løpet av 2015.

 

Og helt til slutt: God Jul og Godt Nyttår! 

DNAK holder stengt hele romjulen – f.o.m. tirsdag 23. desember og åpner igjen 5. januar 2015. Vi ønsker derfor med dette å takke for året som har gått! En spesiell takk til alle dere som har deltatt på seminarer, bidratt med foredrag, spørsmål, diskusjon og debatt - eller rett og slett bare fulgt oss.

Her er DNAKs julevideo!