En politisk krise har oppstått i Sverige. Verken den rød-grønne eller den blå blokken vil samarbeide med høyrepopulistene, Sverigedemokraterna (SD), som er i vippeposisjon i Riksdagen. Partiet vil kun støtte en regjering som ikke øker det nåværende tallet på asylsøkere, som er Europa suverent høyeste.

            Etter at de rød-grønnes budsjettforslag ble nedstemt, utlyste statsminister Löfven nyvalg.  Det har skjedd kun én gang før, for over 50 år siden og da med bakgrunn i en folkeavstemning som ikke gav klart resultat. Situasjonen er bemerkelsesverdig ikke minst om det anlegges et skandinavisk perspektiv. Partisystemene er jo stort sett like. Oppstår et nytt parti i et av landene, sprer det seg gjerne til de andre og får en lik posisjon i det politiske landskap.

SD har imidlertid ikke - som nærstående partier - blitt politisk stuerene. Dessuten, blant partienes motstandere har det vært god tone å snakke minst mulig om innvandring, og i alle fall ikke tallfeste utgiftene. Å sette prislapp på mennesker er tabu. Statsminister Reinfeldt, derimot, gjorde innvandring til en profilsak i valgkampen. Svenskene skulle åpne sine hjerter for innvandrerne, og det ville koste penger. Lommebøkene måtte også åpnes. Fasiten ble: Moderaterna ble valgets store taper, og mistet atskillig velgere til SD, som ble valget eneste vinner. Til tross for det forble partiet isolert.

            En forklaring – men i seg selv utilstrekkelig - er SDs historiske røtter i et nynazistisk miljø. En fortid partiet for øvrig prøver å fri seg fra. Et intervju den danske avisen Politken nylig hadde med Reinfeldt gir en illustrasjon til Sverige som utenforlandet.

Les intervjuet her!

Tor Bjørklund er professor ved Institutt for Statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har folkeavstemninger, valg og opinion, høyreradikale partier samt innvandrere som politiske aktører som sine fagområder.

Les også