Libya seks år etter - Hva har vi lært? Og hva skjer videre?

Seks år har gått siden NATOs intervensjon i Libya i 2011. Etter operasjonen har interessen for landet og situasjonen dalt.

Arrangør:
YATA Oslo og Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen (SPU) -->
Sted:
Litteraturhuset, Oslo.
Pris:
Gratis
Gå til påmelding

Mens evalueringen av norsk innsats i Afghanistan fikk mye oppmerksomhet i fjor, har det ikke vært stemning for tilsvarende evaluering av Libya; flere partier stemte i fjor mot et forslag om en slik evaluering. Dette har endret seg ifølge Dagsavisen (07.03.17): «nå vil alle evaluere Libya». 

Vi spør: Hva har skjedd på bakken i Libya siden intervensjonen? Hva har vi, først og fremst Norge og NATO, lært? Og hva skjer videre?

I dette seminaret aktualiserer og analyserer vi situasjonen i Libya sammen med et dyktig panel. 

Blant paneldeltakere finner vi Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI, og Geir Ødegaard, Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole. To videre paneldeltakere bekreftes snarlig. Bøås har gjort omfattende forskning i en rekke land i Midtøsten og Afrika, mellom annet på opprør og geopolitikk. Ødegaard er hovedlærer ved Forsvarets stabsskole og var norsk representant ved NATOs hovedkvarter for luftoperasjoner under operasjonen i Libya.

Seminaret finner sted på Litteraturhuset (i rommet Nedjma) klokka 18:00-19:00, og arrangeres av YATA Oslo og Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen (SPU).

----

Kilde