Her vil legger vi ut andre publikasjoner som faller utenfor KortInfo eller Sikkerhetspolitisk bibliotek. Eksempler på slike publikasjoner kan være skriftserier som vi ikke lengre gir ut, men som vi likevel anser for å ha en informasjonsverdi. Spesielle publikasjoner som ikke er en del av våre to faste skriftserier vil også ligge her. 

 

 2015

En arena for norsk sikkerhetsdebatt i 60 år. DNAKs jubileumsbok i anledning 60 års markeringen av komiteen. 
Nils Morten Udgaard

2012
Aktivt engasjement - moderne forsvar. Norsk oversettelse av NATOs strategiske konsept fra 2010.