Atlanterhavskomiteen har gjennom tidene utgitt ulike trykte serier. Nå består to:
Det sikkerhetspolitiske bibliotek og KortInfo.

Se også Andre publikasjoner

Tekstene trykkes som egne hefter og legges ut i elektronisk form her på våre nettsider. Vi legger i tillegg ut tekster som kun publiseres på nett.

Du kan motta våre publikasjoner i posten ved å tegne et abonnement. Prisen for ett års abonnement er 300 kroner, som kun er ment å dekke utgifter knyttet til utsendelse. Du vil motta Det sikkerhetspolitiske bibliotek og KortInfo direkte fra trykkeriet, før de blir lagt ut på våre nettsider.

Hvis du ønsker å tegne abonnement kan du henvende deg på
epost:  Camilla C. Brune eller på telefon: 22403600.