Atlanterhavskomiteen har gjennom årene gitt ut ulike trykte serier. Nå består tre: 
Sikkerhetspolitisk bibliotek, KortInfo og Sikkerhetspolitisk innsikt.

Mens Sikkerhetspolitisk bibliotek og KortInfo trykkes som egne hefter, for så å legges ut i elektronisk form på våre nettsider, blir Sikkerhetspolitisk innsikt kun publisert digitalt.

Se også tidligere utgivelser og serier under Andre publikasjoner.

Du kan motta våre publikasjoner i posten ved å tegne et abonnement. Prisen for ett års abonnement er 300 kroner, som kun er ment å dekke utgifter knyttet til utsendelse. Du vil motta Sikkerhetspolitisk bibliotek og KortInfo direkte fra trykkeriet, før de blir lagt ut på våre nettsider.

Hvis du ønsker å tegne abonnement kan du henvende deg på
e-post andreas@dnak.org eller på telefon: 22403600.