[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Kate Hansen Bundt
Generalsekretær, tlf: 22 40 36 01, mob. 93 43 82 56

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands  politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).  Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som  forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske  Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole. Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra  Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft". Bundt innehar en rekke styreverv, og er bl.a. styreleder i NUPI. 

Finn pressebilder og les mer om generalsekretæren her.

bundt@dnak.org

     

 


[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Karen-Anna Eggen
Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 03, mob. 46 42 15 58

Ansvarlig for kurs i internasjonal politikk, arrangementer, og oppfølging av YATA.
Fagansvar: Russland

Bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2014). Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2017), hvor andre delen av mastergraden ble fullført i St. Petersburg. Masteroppgaven  omhandlet russisk sikkerhetspolitikk i Norden, med fokus på endringer og kontinuitet etter krisen i Ukraina 2014. Oppgaven ble skrevet som mastergradsstipendiat ved Institutt for forsvarsstudiet.  Studerte russisk språk, historie og litteratur i Minsk, Hviterussland (2009-11).

Var høsten 2015 stasjonert ved det norske generalkonsulatet i St. Petersburg som praktikant, og jobbet ved samme utenriksstasjon våren 2017.

eggen@dnak.org

     
     

[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Magnus Vestby Thorsen
Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 06, mob. 41 66 70 40

Ansvarlig for digital kommunikasjon, nettside, arrangementer, samt oppfølging av YATA. Er også redaktør for DNAKs publikasjoner.
Fagansvar: NATO og "High North". 

Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2011). Master i historie fra UiO (2014), og master i strategiske studier og internasjonal rett fra Universitetet i Aberdeen, Skottland (2015). Førstnevnte  master omhandlet NATOs out-of-area utvikling mellom 1999-2010, og norsk tilnærming til dette - hvor han mottok bi-veiledning fra Forsvarsdepartementet. Sistnevnte master omhandlet Russlands  arktiske satsing.

Var vårsemesteret 2013 stasjonert på den norske ambassaden i Stockholm som praktikant (politikk og økonomi), og var mellom 2012-2014 medlem av YATAs arrangementskomite. 

magnus@dnak.org 

     
     

[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Camilla C. Brune
Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob. 971 77 655

Ansvarlig for arrangementer, studieturer, økonomi og presse.

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015).  Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens  Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

 camilla@dnak.org