[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]
 

Kate Hansen Bundt
Generalsekretær, tlf: 22 40 36 00, mob. 93 43 82 56

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands  politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO).  Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som  forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble generalsekretær ved Den norske  Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole. Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra  Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft". Bundt innehar en rekke styreverv og er blant annet styreleder i NUPI. 

Finn pressebilder og les mer om generalsekretæren her.

bundt@dnak.org


 

 

Andreas Gahr Brunsvig
Informasjonsrådgiver, tlf.: 22 40 36 00, mob.: 45 46 29 21

Ansvarlig for økonomi, kommunikasjon, nettsider og arrangementer. Er også redaktør for DNAKs publikasjoner.

Fagansvar: Internasjonal maktpolitikk, FN, EU, menneskerettigheter

Bachelorgrad i statsvitenskap fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2014), med utvekslingsår ved University of California Berkeley. Mastergrad i statsvitenskap ved NTNU (2017). Mastergraden omhandlet internasjonal maktpolitikk og menneskerettigheter, og ble skrevet med støtte fra Fritt Ord og Norsk senter for menneskerettigheter.

Var våren 2016 praktikant ved Norges FN-delegasjon i Genève, og har vært arrangements- og fagansvarlig og nestleder i YATA Trondheim i 2014-2015 og 2016-2017.

andreas@dnak.org

     

 

 Lea Bjørgul
I​nformasjonsrådgiver, tlf.: 22 40 36 00, mob.: 45 96 59 68

Ansvarlig for arrangementer, studieturer og oppfølging av YATA.

Fagansvar: USA, Arktis og folkerett.

Bachelor i internasjonale studier fra UiO (2017), og student ved masterprogrammet i rettsvitenskap (UiO). Lea var våren 2018 praktikant ved den norske ambassaden i Washington D.C., der hun jobbet med saker relatert til sikkerhetspolitikk og Arktis. Hun var president i YATA i perioden 2015-2017.

lea@dnak.org

     

 

 

Mikael Meland Leksen
Studentpraktikant, tlf: 22 40 36 00, mob. 91 11 44 23

Masterstudent i Peace and Conflict Studies (Pecos) ved Universitetet i Oslo. Hospiterer ved Den Norske Atlanterhavskomité som del av studiet.

Bachelorgrad i internasjonale studier fra UiO (2018), med utvekslingssemester i Salamanca, Spania. Bacheloroppgaven undersøkte motstand mot katalansk uavhengighet.

Leder for fagutvalget ved Pecos studieåret 2018/19.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     I permisjon

[Høyoppløselig bilde farge] [Høyoppløselig bilde svart-hvitt]

   Camilla C. Brune 

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob. 971 77 655

Ansvarlig for arrangementer, studieturer og økonomi.

Fagansvar: Internasjonal politisk økonomi

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens  Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

 camilla@dnak.org