Kate Hansen Bundt
Generalsekretær, tlf: 22 40 36 01, mob. 93 43 82 56

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Senere var hun tilknyttet Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93, arbeidet deretter i tolv år som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble Generalsekretær ved Den Norske Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole. Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft".

Les mer om generalsekretæren her.

bundt@dnak.org

  Aina Gundersen Thyssen

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 00, mob. 977 77 516

Ansvarlig for kurs i internasjonal politikk, studieturer, økonomi og oppfølging av YATA.
Fagansvar: Forsvaret

Bachelorgrad i offentlig administrasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo, og påbegynt mastergrad i offentlig ledelse og styring fra Høgskolen i Hedmark. Aina har tidligere jobbet på Statsministerens kontor og tjenestegjort i Forsvaret.  

 agt@dnak.org

 

 Magnus Vestby Thorsen
Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 06, mob. 41 66 70 40

Ansvarlig for kommunikasjon, nettside, noen arrangementer, Leangkollen 2016 konferansen, samt oppfølging av YATA. Er også redaktør og ansvarlig for DNAKs publikasjoner. Fagansvar: NATO og "High North". 

Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2011). Master i historie fra UiO (2014), og master i strategiske studier og internasjonal rett fra Universitetet i Aberdeen, Skottland (2015). Førstnevnte master omhandlet NATOs out-of-area utvikling mellom 1999-2010, og norsk tilnærming til dette - hvor han mottok bi-veiledning fra Forsvarsdepartementet. Sistnevnte master omhandlet Russlands arktiske satsing.

Var vårsemesteret 2013 stasjonert på den norske ambassaden i Stockholm som praktikant (politikk og økonomi), og var mellom 2012-2014 medlem av YATAs arrangementskomite. 

magnus@dnak.org 

 
 Camilla C. Brune

Informasjonsrådgiver, tlf: 22 40 36 04, mob. 971 77 655

Ansvarlig for arrangementer, studieturer og presse.

Bachelorgrad i internasjonal økonomi med en minor i statsvitenskap fra Westminster College i USA (2012) og mastergrad i internasjonal politisk økonomi fra Copenhagen Business School (2015). Masteroppgaven omhandlet Russlands gassrelasjoner med Ukraina og de sikkerhetspolitiske og økonomiske implikasjonene av disse. Oppgaven ble skrevet som stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt. Camilla var våren 2014 praktikant ved den norske OSSE-delegasjonen i Wien og har jobbet som konsulent i Borgarting lagmannsrett. Styremedlem i YATA Oslo høsten 2015. 

camilla@dnak.org