Kurs i internasjonal politikk 2018

Atlanterhavskomiteen arrangerer årlig kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk.

Kursene holdes i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Kristiansand. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljø, embetsverket, media og Forsvaret. 

Årets kurs har tittelen «Verden i en brytningstid», og vi har med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som cybersikkerhet og cyberforsvar, utenriks- og sikkerhetspolitikk under Trump, NATO og Europa og situasjonen i Nord-Afrika og Sahel.

Oversikt over årets kurs

Vår

Oslo Litteraturhuset                          3. april                   
Bergen Sjøkrigsskolen 13. april
Kristiansand        Universitetet i Agder 20. april

 

Høst

Bodø                     Nord Universitet                       20. september
Tromsø                 Framsenteret                            21. september 
Stavanger Joint Warfare Center/Jåttå 11. oktober
Trondheim Luftkrigsskolen 16. oktober

 

Ansvarlig for kurset er Karen-Anna Eggen. Har du noen spørsmål kan du sende henne en epost på eggen@dnak.org

Årets foredragsholdere

Gro Holm

Gro Holm

Foredrag: «Hva betyr "Amerika først" for USAs utenrikspolitikk?». Gro Holm har en Cand. Mag med fagene statsvitenskap, sosiologi, sosialøkonomi og historie. Holm har i tillegg russisk språk fra Forsvaret. Hun jobbet på et hovedfag om nasjonalisme i de baltiske sovjetrepublikkene i tre år uten å skrive ferdig. Da hun avsluttet i 1988 gikk utviklingen i Baltikum så raskt at stoff fra halvårig feltarbeid raskt ble gammelt, og det passet bedre å dekke utviklingen som journalist. Holm har vært ansatt som utenriksjournalist i NRK fra 1982. Hun har jobbet som korrespondent i både Moskva (1994-1998) og USA (2013-2016). Fra 2002-2005 var Holm ansatt som utenriksredaktør i NRK og senere som nyhetsredaktør fra 2005-2008.

Asle Toje

Asle Toje

Foredrag: «NATO og Europa - turbulens og relevans». Asle Toje er forskningsdirektør ved Nobelinstituttet i Oslo og foreleser tidvis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Tojes forskningsinteresser befinner seg i skjæringspunktet mellom sikkerhetsstudier og Europeiske studier. Toje ble uteksaminert fra Universitetet i Cambridge i 2006 og har siden gitt ut flere publikasjoner som omhandler europeisk sikkerhet og utenrikspolitikk. Blant hans senere verker er «America, the EU and Strategic Culture» (Routledge, 2009), «The European Union as a Small Power» (Macmillan, 2010) og «Neoclassical realism in Europe» (Manchester University Press, 2012). Han har også forfattet to monografier på norsk som omhandler økonomisk og politisk krise i Europa: «Rødt, hvitt og blått» og «Jernburet» (Dreyer 2012, 2014). Les mer om Asle Toje her: http://asletoje.com/.

Morten Bøås

Morten Bøås

Foredrag: «Nord-Afrika og Sahel: Sårbare stater, flyktninger og internasjonale innsatser». Morten Bøås er seniorforsker ved NUPI og arbeider med ulike problemstillinger knyttet til krig og konflikt, inkludert sårbare stater, flyktninger og ikke-statlige væpnede grupper. Bøås har vært involvert i forskning på Nord-Afrika og Sahel i en årrekke og har publisert en lang rekke artikler, rapporter og bøker som studerer ulike aspekter ved krisen som dette området nå preges av.

Bøås nyeste bok er Africa’s Insurgents: Navigating an Evolving Landscape, Lynne Rienner 2017 (med Kevin Dunn). Du kan lese mer om Morten Bøås her: http://www.nupi.no/Om-NUPI/Medarbeidere/Forskere/Morten-Boeaas

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Foredrag: «Når tid og sted ikke betyr noe lenger: Hva cybersikkerhet og cyberforsvar egentlig er». 

Hanne Eggen Røislien er seniorforsker og seniorrådgiver i Cyberforsvaret og er tilknyttet Center for Strategic and International Studies i Washington DC og US Naval War College. Hun har en doktorgrad i religionsvitenskap om det israelske forsvaret som hun tok ved NTNU og University of Chicago. Hun har lang internasjonal erfaring, med særlig fokus på Midtøsten, der hun har jobbet for FN i Irak og Kuwait under krigen i 2003. Hannes forskning fokuserer på den militære utøveren og er basert på feltstudier. I Cyberforsvaret jobber hun med cybersikkerhetskultur og cyberoffiserer, og forsker på hvordan cyber og digitalisering medfører kognitive endringer i forsvaret, både på organisatorisk og menneskelig nivå.