Hvert år arrangerer DNAK dagskurs i internasjonal politikk. Kurset er rettet mot lektorer i videregående skole, studenter, det politiske miljø, embetsverk, organisasjonsliv, media, Forsvaret og andre interesserte.

Temaet for kurset i 2016 var:

 

 

 

Foredragsholdere


Janne Haaland Matlary snakker om sikkerhetspolitikk og NATOs utfordringer under tittelen «Overordnede sikkerhetspolitiske utfordringer - hvor står NATO før toppmøte i Warszawa?».

Matlary er professor ved Universitetet i Oslo og Forvarets Høgskole. Matlarys siste bok kommer i juni Ukraine and Beyond:Russia's Strategic Security Challenge to Europe (2016). Matlarys ekspertområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, EU, internasjonal politikk og menneskerettigheter. Franck Orban snakker om utviklingen i Europa etter økningen av flyktninger under tittelen «Høyreekstremisme i Europa og flyktningeproblematikken».

Orban er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold. Orbans arbeidsområder er sikkerhetspolitikk, radikalisering, ekstremisme, terrorisme, Fransk samfunnskunnskap og inn-/utenrikspolitikk.  

 


Hans Olav Lahlum snakker om det neste presidentvalget i USA under tittelen «Presidentvalget i USA 2016: Hvem vinner og hvordan kan det påvirke situasjonen i verdenssamfunnet?»

Lahlum er historiker og forfatter. Foruten en rekke bøker om norsk politikk har han som historiker skrevet bøkene Presidentene. Fra George Washington til Barack Obama (2012) og Britiske statsministre 1900-2015. Fra Lord Salisbury til David Cameron (sammen med statsviteren Øivind Bratberg, 2015).Rolf Tamnes snakker om Norges forsvar i dag med bakgrunn i nytt trussel- og risikobilde under tittelen «Forsvaret av Norge».

Tamnes er professor ved Institutt for forsvarsstudier og ledet i 2015 Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, samt er medlem av Afghanistan-utvalget. Tamnes ekspertområder er norsk forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikk, kalde krigen, NATO, nordområdene og ressursspørsmål. 

 

TID OG STED:

 

Vår:

Oslo Litteraturhuset (Wergeland) fredag 18. mars
Bergen Sjøkrigsskolen torsdag 28. april
Kristiansand Universitetet i Agder tirsdag 3. mai 

Høst

Stavanger Joint Warfare Centre (Jåttå) torsdag 1. september
Bodø Nord universitet (Bodø) onsdag 14. september
Trondheim Luftkrigsskolen (Kuhaugen) onsdag 23. november 
 Tromsø  Universitetet i Tromsø onsdag 7. desember

 

Anbefalt lesing 

Vi har funnet frem noen kilder som kan inspirere til videre lesing om temaene som gjelder for årets IP-kurs. Listen vil bli oppdatert.

 

Sikkerhetspolitikk og NATO

DN: Gufs fra kald krig

AP: NATO møte utfordringer i alle himmelretninger

The Economist: The South China Sea

 

Norsk forsvar

DN: Tvinges til retrett

FFI: Må ta et større ansvar for egen sikkerhet

VG: Forsvarsbudsjett og veivalg

 

Høyreekstremisme og flyktninger

AP: Forsker: - Det norske høyreekstreme miljøet er lite og dårlig organisert

The Economist: Europe’s migrant crisis

The Economist: Refugees in Greece

 

USA og presidentvalg 

AP: Er alle like opptatt av USA-valget som oss?

The Wall Street Journal: Donald Trump Upends Status Quo on Foreign Policy

 

Vi ønsker dere alle velkommen og håper på å se så mange som mulig på kursene våre!

18. mars
18. mars