Den norske Atlanterhavskomité arrangerer hvert år studieturer til inn- og utland. Målgruppen for studieturene er deltakere fra media, forvaltningen, akademia, skoleverket, andre interesseorganisasjoner og DNAKs egne medlemmer.

Spørsmål vedrørende studieturer kan sendes til Camilla Brune.

Deltagerne fra Brusselturen 2015. Bildet er tatt inne på Generalsekretær Stoltenbergs private kontor i NATO HQ. 

Atlanterhavskomiteen besøker hvert år Svalbard og Brussel. Tidligere har DNAK dessuten besøkt Washington DC og Roma. Felles for turene er at de skal gi deltakerne innsikt i dagsaktuelle, sikkerhetspolitiske spørsmål. Brussel-turene omfatter alltid et besøk ved NATOs hovedkvarter og den norske EU-delegasjonen, samt utvalgte tenketanker. Normalt har vi med 25 deltakere.

Turene til Svalbard er en spesiell opplevelse for et mindre antall deltakere (5 personer). Med besøk til de viktigste norske institusjonene får deltakerne innblikk i de unike problemstillingene Norges nordområder står overfor. Reisen tilbake til fastlandet skjer med et av Kystvaktens fartøy.

Den norske Atlanterhavskomiteen har også arrangert studiereiser til Forsvarets vinterøvelser for politikere og ungdomspolitikere med det formål å gi de folkevalgte en innsikt i de utfordringene Forsvaret står ovenfor.

Fra Svalbardturen 2016, hvor vi besøkte den nedlagte russiske gruvebyen Pyramiden. 

 

Les gjerne et reisebrev fra Brussel-turen i 2016 her, eller fra Svalbard-turen i 2017 her