Kurs i internasjonal politikk 2017

Atlanterhavskomiteen arrangerer årlig kurs i internasjonal politikk rundt om i landet. Målet er å informere om sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikk. Kursene holdes i Oslo, Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Bodø og Kristiansand. Målgruppen er lektorer fra videregående skoler, ansatte og studenter ved universiteter og høyskoler, organisasjoner, det politiske miljø, embetsverket, media og Forsvaret. 

Årets kurs har følgende hovedtema:«En verden uten en global leder?» og vi har med oss noen av Norges fremste eksperter for å diskutere temaer som Kina, Russland, EU, Tyskland og utviklingen av falske nyheter i mediebilde. 

 

TID OG STED:

Kurset i internasjonal politikk i Bodø har nå åpnet for påmelding! Klikk på lenken/datoen for mer informasjon!

Vår:

Oslo Litteraturhuset (Wergeland) 16. mars
Kristiansand Universitetet i Agder 30. mars
Bergen Sjøkrigsskolen 11. mai

 

Høst

Bodø Nord universitet (Bodø) 19. september
Stavanger Joint Warfare Center, Jåttå Dato kommer! (oktober)
Trondheim Luftkrigsskolen (Kuhaugen) 15. november
 Tromsø  Universitetet i Tromsø 22. november

 

 

Programmet for årets første kurs som foregår i Oslo finner du her.

Skulle du ha spørsmål vedrørende årets kurs i internasjonal politikk så kan du sende Aina G. Thyssen en epost på agt@dnak.org 

 

 

Årets foredragsholdereØystein Tunsjø 
snakker om sikkerhetspolitiske utfordringer i Sørøst Asia og Kina under tittelen «China, China, China».

Tunsjø er professor ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS). Han har skrevet en rekke bøker om østasiatisk sikkerhetspolitikk, og har bl.a. en Ph.D. i International Relations ved University of Wales, Aberystwyth (2006). Du kan lese mer om Tunsjø her

Geir Flikke snakker om utviklingen i Russland under tittelen «Et modigere Russland».

Flikke er førsteamanuensis i russiske områdestudier ved Universitetet i Oslo. Han har russisk og ukrainsk politikk, historie og samfunn som spesialområder og leder for tiden forskningsprosjektet  "Politisk og Sosial Mobilisering og den Russiske Stat" (NEPORUS). Du kan lese mer om Flikke her


Cathrine Thorleifsson snakker om utfordringene EU står overfor under tittelen «EU - i en eksistensiell krise?»

Thorleifsson er forsker ved Sosialantrolpologisk institutt  og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo. Hun har bl.a. en doktorgrad fra The London School of Economic and Political Science (2012) med spesialisering innen nasjonalisme, grenser og identitetspolitikk. Du kan lese mer om Thorleifsson her.


 

Bente Kalsnes snakker om digital journalisme og sosiale medier under tittelen "Hvem eier narrativet?"

Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun avla sin Ph.D. PhD ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun var en del av SAC-teamet som gjorde forskning på sosiale medier og Agenda-innstillingen i valgkamper. Du kan lese mer om Kalsnes her.

 

Kate Hansen Bundt snakker om Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, under tittelen "Tyskland - en motivillig hegemon"

Bundt er generalsekretær for den norske Atlanterhavskomité. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, og var bl.a. stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Du kan lese mer om Bundt her

 

 Vi ønsker dere alle velkommen og håper på å se så mange som mulig på kursene våre!

 

18. mars
18. mars
     
     
     
     

     
     
     
   

TID OG STED:

Påmelding til de respektive kursene vil om ikke lang tid åpnes opp for registrering. Der hvor datoen er markert som en hyperlink så har registreringen allerede åpnet!

Vår:

Oslo Litteraturhuset (Wergeland) 16. mars
Bergen Sjøkrigsskolen Dato kommer!
Kristiansand Universitetet i Agder 30. mars
Stavanger
Joint Warfare Center, Jåttå 27. april

 

Høst

Bodø Nord universitet (Bodø) 19. september
Trondheim Luftkrigsskolen (Kuhaugen) 15. november
 Tromsø  Universitetet i Tromsø Dato kommer!

 

Anbefalt lesning

AldriMer.no, 7.april 2017 : Advarer mot russisk øvelse i Hviterussland
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Tromsø