Kate Hansen Bundt (f. 1962)
Generalsekretær for Den norske Atlanterhavskomité fra 1. april 2010

 

Bundt er statsviter fra UiO (1992). Hennes faginteresser omfatter Tysklands politiske utvikling og rolle i Europa, den europeiske integrasjonsprosessen (EU) og de transatlantiske relasjoner (NATO). Bundt var stipendiat ved Humboldt Universitetet i Øst-Berlin under DDR-regimets siste år. Hun arbeidet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt fra 1990-93. I tolv år arbeidet hun som forskningsleder ved forskningsstiftelsen Europa-programmet, før hun etter en periode som uavhengig foreleser, skribent og utenrikskommentator, ble Generalsekretær ved Den Norske Atlanterhavskomité. Bundt gjennomførte i 2009 Sjefskurs 3 ved Forsvarets Høgskole.

Bundt er styreleder i Norsk Utenrikspolitisk Institutt i perioden 2014-17. Hun er medlem i rådet for Fridtjof Nansen Institutt og rådet for Forsvarets Høgskole. Fra 2007-09 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte ”Utvalg for sikkerhetspolitikk, nedrustning og internasjonale utfordringer mot norsk sikkerhet". Fra 2010-2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte «Europautredning. Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU». Fra desember 2014 til mai 2015 deltok hun i Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, som på oppdrag fra Forsvarsministeren leverte rapporten "Et felles løft". Bundt er visepresident i ATA, som er DNAKs internasjonale tilknytning.

Bundt har skrevet en rekke artikler om utviklingen i Tyskland, NATO og EU. Hun holder foredrag og kommenterer fortløpende utviklingen i media. Bundt har vært opptatt av statenes betydning for EUs og det internasjonale systemets utvikling.

 

E-post: bundt@dnak.org
Tlf: 22 40 36 01 / Mob: 934 38 256
Pressebilder: (Farger / Svart-hvitt)