Kart over Norge
Den norske Atlanterhavskomité om

Norge

Les her for hvorfor Norge er viktig i en sikkerhetspolitisk sammenheng her!

 

Utenlandsoperasjoner  

Over hundre tusen norske menn og kvinner har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner siden etter andre verdenskrig. Det har vært nesten hundre operasjoner i over 40 land og havområdet. Spesielt er det Afghanistan, Libya og Norges bidrag til Operation Ocean Shield rundt Adenbukta som har vært spesielt fremtredende i media de siste årene.  

Les mer på Forsvarets nettsider: https://itjenestefornorge.no/

Forsvaret

Forsvaret gjennomgikk en stor omorganisering på begynnelsen av 2000-tallet hvor man ønsket å gå bort fra det store  mobiliseringsforsvaret, og heller satse på en mer mobil og slankere struktur som raskere kunne bli satt inn. Truslene var ikke lengre invasjon, men de nye oppgavene inkluderte blant annet krisehåndtering, og de nye styrkene skulle bli tilpasset dette. Det jobbes med å etablere en ny "langtidsplan for forsvarssektoren" som Regjeringen tar sikte på å legge frem for Stortinget våren 2016. Forsvarssjefens fagmilitære råd skal foreligge innen 1.oktober 2015.   

I følge Forsvarets årsrapport fra 2014 hadde Forsvaret et militært personell på 11 850, sivilt personell på 5476, og antall som fullførte førstegangstjenesten var rett under syv tusen. Av sistnevnte kategori var det 12% kvinner. Regnskapet for Forsvaret i 2014 endre på rett over 37 milliarder kroner. 

Nyttige lenker

Forsvaret: https://forsvaret.no/

Institutt for Forsvarsstudier: https://forsvaret.no/ifs/ 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt: http://www.nupi.no/ 

Institutt for fredsforskning: https://www.prio.org/ 

International Law and Policy Institute: http://ilpi.org/ 

Ekspertgruppen for forsvaret av Norge: http://forsvaretavnorge.regjeringen.no/ 

Informasjon om landet

  • Hovedstad:
    Oslo
  • Språk:
    Norsk
  • Antall inbyggere:
    5 165 000