For english, please click here.

Leangkollen 2018 ble åpnet av NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Konferansen rettet søkelyset mot interne og eksterne sikkerhetsutfordringer som Europa og det vestlige fellesskapet vil stå overfor i tiden fremover.

Se video av alle innlegg og paneldebatter, få tilgang til bilder og les alle medieoppslag om årets konferanse her.

______________________________________________________________________

Leangkollen-konferansen er Atlanterhavskomiteens flaggskip. Denne todagers konferansen er blitt Norges viktigste sikkerhetskonferanse og foregår i første halvdel av februar. Vi inviterer hvert år vårt nettverk til foredrag holdt av internasjonale eksperter om aktuelle forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitiske tema. Konferansen innledes vanligvis på Nobelinstituttet (men i 2018 vil åpningssesjonen skje i Universitets Aula), mens resten av konferansen finner sted på Leangkollen Konferansesenter i Asker. Denne årlige sikkerhetspolitiske begivenheten har vært arrangert siden 1965.

De siste årene har konferansen blitt åpnet av blant andre statsminister Erna Solberg, ambassadør Alexander Versbow (vise-generalsekretær i NATO), samt tidligere ministre som Børge Brende, Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. 

Informasjon om de tre siste Leangkollen-konferansene finner du her:

     

 

Informasjon om Leangkollen-konferansen mellom 2014 og 2002 finner du ved å klikke på 'Meny' og deretter utvider fanen 'Leangkollen'. Velg så ønsket år.