hovedsidekart

Velkommen til Den norske Atlanterhavskomités undervisningsside om Nordområdene.


Klikk på ikonene på kartet for å få et innblikk i noen av temaene vi tar opp på denne nordområdesiden. Siden presenterer sentral informasjon til elever, lærere, studenter, journalister og politikere med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er utarbeidet arbeidsoppgaver til bruk i videregående skole. Det gjelder fagene historie, samfunnsfag, geografi, naturfag og programfaget politikk, individ og samfunn. Oppgavene egner seg godt til tverrfaglige aktiviteter.

Nordområdesiden er et resultat av et samarbeid mellom ansatte i DNAK og DNAKs undervisningsutvalg, ledet av lektor Øivind Stenersen. Informasjonsrådgiver Audun Reiby er redaksjonelt ansvarlig for nettstedet Fokus Nord. Han kan kontaktes på: audun@dnak.org

DNAK setter stor pris på tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre nettstedet.
 
Adr: Fridtjof Nansens plass 8, 0160 Oslo - Tlf: 22 40 36 00 - Faks: 22 40 36 10 - E-post: post@atlanterhavskomiteen.no

Nettløsning og design er levert av ViaNett AS