Til hovedmeny Til innhold

Velkommen til Den norske Atlanterhavskomités undervisningsside om Nordområdene

Siden presenterer sentral informasjon til elever, lærere, studenter, journalister og politikere med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Det er utarbeidet arbeidsoppgaver til bruk i videregående skole. Det gjelder fagene historie, samfunnsfag, geografi, naturfag og programfaget politikk, individ og samfunn. Oppgavene egner seg godt til tverrfaglige aktiviteter.

Nordområdesiden er et resultat av et samarbeid mellom ansatte i DNAK og DNAKs undervisningsutvalg, ledet av lektor Øivind Stenersen. Informasjonsrådgiver Audun Reiby er redaksjonelt ansvarlig for nettstedet Fokus Nord. Han kan kontaktes på: audun@dnak.org

DNAK setter stor pris på tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre nettstedet.

Velkommen til Den norske Atlanterhavskomités undervisningsside om Nordområdene

Oversikt

Her kan du velge hva du vil lese mer om.

Historie
Les mer om Historie

Her kan du lese om østasiatisk historie fra ca. år 3000 f.v.t. og frem til i dag.

Land i Øst-Asia
Les mer om Land i Øst-Asia

Her kan du lese oversiktsartikler over land og aktører i Øst-Asia.

Flashpoints - Et utvalg av konfliktområder
Les mer om Flashpoints - Et utvalg av konfliktområder

Her kan du lese om noen av de viktigste konfliktområdene i Øst-Asia.

Aktuelle problemstillinger
Les mer om Aktuelle problemstillinger

Her kan du lese artikler om Norge og Kina, miljøproblemer og organisasjoner i Øs...

Bilaterale relasjoner
Les mer om Bilaterale relasjoner

Her kan du lese om forholdet mellom de viktigste landene i regionen.

Siste nyheter

Visningsalternativer