Bokseminar: "Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall"

På søndag er det 25 år siden Berlinmuren falt, og vi i Den norske Atlanterhavskomité markerte dette med bokseminaret "Tyskland og Sentral-Europa 25 år etter Murens fall". Vi hadde invitert forfatterne Jahn Otto Johansen, Ingrid Brekke og Sten Inge Jørgensen som alle er bokaktuelle.

Jahn Otto Johansen, forfatter av "Drømmen om Europa: Streiftog i tidligere jernteppeland", fokuserte i sitt innlegg på "den europeiske drømmen" og delte minner fra sin tid i Øst-Europa under jernteppets tid. Ingrid Brekke, forfatter av "Da Øst ble Vest", la særlig vekt på østeuropeiske erfaringer etter Murens fall, og delte også betraktninger om politisk utvikling i de tidligere østblokklandene. Før vi åpnet seminaret for diskusjon ga Sten Inge Jørgensen, forfatteren av "Tyskland stiger frem", publikum en innføring i tysk politikk, der han blant annet fremhevet tyskernes evne til å reformere eget samfunn.