Høy beredskap – en forutsetning for et troverdig Forsvar

Det svenske forsvaret har den siste uken gjennomsøkt egen skjærgård på jakt etter en antatt russisk ubåt. Letingen har satt fokus på svensk forsvar og forsvarsbudsjett, og det har også blitt satt spørsmålstegn ved det svenske forsvarets beredskap og troverdighet. I denne ukens «Ukens Analyse» skriver Jo G. Gade (DNAK og IFS) om viktigheten av et troverdig forsvar, både for Sverige og Norge. God lesning!


En mulig russisk ubåt i skjærgården utenfor Stockholm har satt Sverige på hodet de siste dagene.  Det svenske forsvaret har satt inn store ressurser i jakten på den mulige ubudne gjesten, uten synlige resultater.  Media fokuset er enormt nasjonalt og internasjonalt.  Russiske media harselerer med hvordan svenske myndigheter overreagerer og enkelte hevder at det hele er iscenesatt av det svenske forsvaret selv for å få økt forsvarsbudsjettet, som er blitt kraftig redusert de seneste årene.
20141018_davger01_Kanholmsfjärden_DSC3080_2.jpg
(Foto: Lt David Gernes / Försvarsmakten

Uansett, situasjonen illustrerer viktigheten av å ha et oppegående forsvar, med stor kapasitet og kompetanse, som er på høy beredskap og som til daglig kan være til stede og hevde nasjonens suverenitet.  Dette er en forutsetning for at Forsvaret skal være troverdig og ha den nødvendige avskrekkende effekt på en eventuell motstander. 

I Norge har vi fått en topp moderne marine.  Men selv om forsvarsbudsjettene har hatt en liten økning de senere årene, sliter vi med å bemanne og drifte våre fartøyer.  Vi skal derfor ikke se bort fra at vi i Norge ville vært i samme situasjon som svenskene, hvis tilsvarende observasjoner var gjort i vår skjærgård.  Det er derfor på sin plass med en grundig gjennomgang av status for vårt forsvar, slik det nå legges opp til i arbeidet med Forsvarssjefens militærfaglige råd.     

Den norske Atlanterhavskomité arrangerer fredag 24. oktober seminar om norsk forsvarspolitikk. Se invitasjon her. (Obs! Påmelding er påkrevet – frist torsdag 23. oktober kl. 15:00, og det vil foretas registrering i døren)


Foto: Sjøforsvaret / Forsvarets mediearkiv

Jo G. Gade er forsker og kontreadmiral ved Institutt for Forsvarsstudier. Han var tidligere nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, og har også 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved NATO-hovedkvarteret i Brussel.