Norske posisjoner frem mot NATO-toppmøtet 4. og 5. september (med lenke til vide

Med utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, Kate Hansen Bundt (DNAK) og Geir Flikke (UiO) i panelet og Christian Borch som moderator var Litteraturhuset fylt til randen. I løpet av én time fikk tilskuerne høre om utfordringene NATO står overfor og hvilke temaer som vil tas opp på toppmøtet, der fokus naturlig nok også ble rettet mot krisen i Ukraina. Takk til alle bidragsytere og deltakere for et kjempegodt seminar! (Video tilgjengelig her)