Fridtjof Nansen til Hawaii

Neste uke seiler den norske fregatten KNM Fridtjof Nansen fra Norge til Hawaii. Målet for reisen er å delta i den amerikanske øvelsen RIMPAC 2014. Hvorfor velger Norge å delta i denne øvelsen på "andre siden av kloden"? I denne ukens Ukens Analyse skriver forsker og kontreadmiral Jo G. Gade (DNAK og IFS) om det norske bidraget og om hvorfor det er så viktig for Norge å delta i verdens største maritime øvelse med bl.a. USA, Australia, Sør-Korea, India og Kina.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org. 

RIMPAC-øvelsen er verdens største maritime øvelse.  Den gjennomføres hvert annet år i området rundt Hawaii.  For første gang skal Norge delta på øvelsen som gjennomføres fra 29. juni til 3. august.  Mandag 12. mai setter fregatten KNM Fridtjof Nansen kursen mot Hawaii.  

Hvorfor er det viktig for Norge å delta i øvelsen?  For det første gir det en unik mulighet til å øve på hele spekteret av utfordringer som en fregattbesetning bør beherske.  Ved å drive samøvelse med 42 overflatefartøyer, seks undervannsbåter og over 200 fly får man erfaring i å takle komplekse operasjoner med overflate-, luft- og undervanns-trusler, som man normalt ikke har tilgang til i våre farvann.  Dette er nyttig erfaring som vil komme besetningen og Sjøforsvaret til gode ved operasjoner både i hjemlige farvann og i internasjonale operasjoner.  Deltakelse i store multinasjonale øvelser fremmer også evnen til samarbeid mellom enheter fra forskjellige nasjoner.  Det er positivt for fremtidige operasjoner ikke bare innen NATO, men også for operasjoner med NATOs partnerland.  Videre legger Norge vekt på å opprettholde en god transatlantisk forbindelse i NATO.  Sett med amerikanske øyne er det meget positivt at Norge og andre europeiske NATO land deltar på øvelser i amerikanske farvann.  Det viser solidaritet og støtter opp om NATOs « Connecting Forces Initiative».

Et annet moment er at Fridtjof Nansen skal gjennomføre skyteøvelser med det avanserte, norsk produserte overflatemissilet «Naval Strike Missile».  Det kan gi ringvirkninger for norsk forsvarsindustri!

Les VG’s oversiktsartikkel om RIMPAC 2014 her: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/forsvaret/naa-skal-forsvaret-oeve-paa-hawaii/a/10148449/

Les om det norske «Naval Strike Missile» i RIMPAC her: http://www.defensenews.com/article/20140409/DEFREG01/304090033/Norway-s-Naval-Strike-Missile-Aims-Pacific

Les om IFS’ seminar om Norges deltakelse i RIMPAC her: http://ifs.forsvaret.no/seminar-konferanser/Sider/rimpac_may2014.aspx

 
Jo G. Gade er forsker og kontreadmiral ved Institutt for Forsvarsstudier. Han var tidligere nestkommanderende ved Sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, og har også 9 års tjeneste ved Den internasjonale militære stab ved NATO-hovedkvarteret i Brussel.