Troverdig rebalansering?

Mens Europas kollektive blikk i disse dager er rettet mot det østre Ukraina og Russland, finner det i disse dager sted andre møter mye lenger øst: President Barack H. Obama besøker denne uken Japan, Sør-Korea, Malaysia og Filippinene. I "Ukens analyse" skriver Audun Reiby (DNAK) om den såkalte  amerikanske rebalanseringen ("the pivot") mot Asia og om hvor viktig det er for USA å gjøre rebalanseringen troverdig for allierte i det østlige Stillehavet.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.

Når president Obama denne uken besøker Japan, Sør-Korea, Malaysia og Filippinene var dette opprinnelig ment å skulle vise at USA mente alvor da daværende utenriksminister Hillary Clinton i oktober 2011 skrev at USA måtte «pivot» mot det østlige Asia for slik å innlede «America’s Pacific Century». Obama må nå overbevise allierte i regionen om at USA både vil og kan rebalansere slik at man kan ivareta egne og alliertes interesser.

Imidlertid spør man seg nå i Tokyo, Seoul, Manila og i andre Øst- og Sørøst-Asiatiske hovedsteder om USA mangler evne og vilje til å gjennomføre rebalanseringen: Det fryktes at Kina, som både Japan og Filippinene har territorialkonflikter med, og Nord-Korea, som med jevne mellomrom fremmer trusler mot både Japan og Sør-Korea, er mindre overbevist om at USA kan og vil opprettholde sine forpliktelser i regionen. Ifølge Will Inboden (Foreign Policy) anser østasiatiske statsledere USAs troverdighet som svekket etter krisene i Ukraina og Syria, og man spør seg derfor om Beijing eller Pyongyang kan komme til å utfordre USA i regionen. Samtidig innser man i større grad at USA fortsatt har interesser og forpliktelser i både Europa og Midtøsten, og at USAs «pivot to Asia» kan bli mindre enn de håper på.

Les Will Inbodens artikkel her: http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2014/04/23/obama_should_be_thinking_about_kennan_this_week

I tillegg til Will Inbodens artikkel anbefales også en kommentar av Gideon Rachman der han spør om USA bør rebalansere mot Asia når det er Russland – og ikke Kina – som nå oppleves som en reell trussel mot amerikanske interesser. Mens Rachman hevder at utformingen av en ny politikk overfor Russland vil si at USA ikke kan prioritere Asia på kort sikt, argumenterer han likevel for at begrunnelsen for at USA må vende seg mer mot Asia fortsatt holder vann. Selv om det derfor er mulig at Obama må bruke resten av hans tid som president på å takle utfordringer  fra Russland, må USA fortsatt finne en måte å håndtere et stadig mektigere Kina på.

Les Gideon Rachmans artikkel her:
http://blogs.ft.com/the-world/2014/03/is-this-the-end-of-americas-pivot-to-asia/


Audun Reiby er informasjonsrådgiver i Den norske Atlanterhavskomité der han blant annet er redaktør for skriftsseriene og er ansvarlig for kommunikasjon. Han har fra før en mastergrad i statsvitenskap fra UiO (2012), samt en mastergrad i Chinese Studies fra SOAS/UoL (2013), og har særlig fokusert på forholdet mellom USA og Kina.