Konflikter, nasjonalisme og makt i Østkinahavet

I årets første Ukens analyse tar Bjørn Grønning ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) utgangspunkt i den pågående konflikten mellom Kina og Japan i Øst-Kinahavet, der de to landene begge hevder suverenitet over en øygruppe. Han påpeker at mens det er vanlig blant analytikere å forstå konflikten ut fra regionale maktforskyvninger og hensynet til mulige ressurser under havbunnen, må det også påpekes at striden om territorium også springer ut fra nasjonalistiske strømninger i de østasiatiske landene. Vi anbefaler Grønnings analyse - ikke minst fordi den er aktuell i forbindelse med neste måneds Leangkollenkonferanse!

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.    

Uløste territorialkonflikter til sjøs skaper et svært høyt spenningsnivå i Øst-Asia. Den bitre striden om en liten øygruppe i Øst-Kinahavet har fått særlig mye oppmerksomhet i både medier og akademia på grunn av sitt potensiale til å stille Kina overfor Japan og alliansepartner USA i et utilsiktet men fryktinngytende krigsscenario. Mange analytikere ser konflikten i sammenheng med Kinas vanvittige vekst og forskyvninger i den regionale maktbalansen. Disse tar ofte utgangspunkt i at Kina vil drive en kile inn i Japans forsvarspakt med USA ved å utfordre Tokyos kontroll over øyene, og dermed styrke sin egen posisjon og innflytelse i regionen.

Professor Ian Buruma har en alternativ forklaring. Han mener at territorialkonflikten i like stor grad drives av fiendtlige nasjonalistiske holdninger dagens statsledere i Japan og Kina har arvet fra sine forfedre. Selv om det er grunn til å feste større litt til maktorienterte forklaringer er nasjonalistiske strømninger i begge land en viktig medvirkende årsak til den høye temperaturen i territorialkonflikten i Øst-Kinahavet. Burumas analyse byr på god lesning og et finurlig perspektiv som ofte overses i både media og akademia.

Les artikkelen her: http://www.project-syndicate.org/commentary/ian-buruma-examines-the-family-history-behind-the-region-s-territorial-disputes (Denne artikkelen var også på trykk i Morgenbladet 20. desember under tittelen "Slektbundet nasjonalisme")

Bjørn Elias Mikalsen Grønning er forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), Forsvarets høgskole (FHS), hvor han jobber med Japans sikkerhets- og forsvarspolitikk.