Hva betyr TTIP for Norge?

I denne ukens "Ukens analyse" skriver Hege Medin (NUPI) om de pågående forhandlingene mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale: TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership. Mens avtalen gjerne omtales som en etterlengtet vitamininnsprøytning for vestlige økonomier, knytter det seg noe usikkerhet til hvilke konsekvenser avtalen vil få for tredjeland som Norge. I sin analyse henviser Medin til rapporter fra to ulike institusjoner som konkluderer ulikt om avtalens konsekvenser for Norge.Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.

EU og USA har nylig innledet forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale: TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership. Ambisjonene er store. Håpet er å få til en avtale som kan fjerne en god del ikke-tariffære handelshindringer (NTBs) i tillegg til tollsatser. NTBs er unødvendige hindringer f.eks. som følge av at partene har forskjellige produktstandarder, testkrav, handelsprosedyrer osv.

Nylig har to studier analysert de økonomiske konsekvensene av avtalen. Mens begge studiene peker på gevinster for EU og USA, skiller de seg fra hverandre når det gjelder konsekvenser for tredjeland. Det tyske forskningsinstituttet IFO har beregnet at Norge på lang sikt vil kunne få et fall i BNP på 3.9 % og en økning i arbeidsledigheten på 0.44 % som følge av avtalen. Derimot predikerer det britiske CEPR en svak gevinst for Norge, med en økning i BNP på mellom 0.08 og 0.19 %. En viktig forskjell mellom de to studiene er hvor stor vekt de legger på positive konsekvenser for tredjeland som følge av fjerning av NTBs.

 

IFO studien er tilgjengelig på http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIP-GED%20study%2017June%202013.pdf

CEPR studien er tilgjengelig på http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf

Hege Medin er doktorgradsstipendiat ved avdeling for Internasjonal Økonomi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og har skrevet doktoravhandling med tittelen Sunk export costs: How they influence firms’ export decisions and international trade. Hun disputerer for doktorgraden ved NHH 29. november 2013.