Egypts sterke mann: Sekulær eller islamist?

Knut Vikør (Universitetet i Bergen) deler denne ukens analyse der han påpeker at Egypts hærsjef, Abdel Fattah al-Sisi, ikke nødvendigvis er sekularist.  Vikør anbefaler i den sammenheng en artikkel av prof. Robert Springborg (Foreign Affairs) som hevder at al-Sisi kan komme til å styre Egypt som andre militære ledere før ham, men at han - i motsetning til dem - er islamist og ikke sekularist.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med audun@dnak.org.

"Denne artikkelen gir eit alternativt blikk på dagens hendingar i Egypt. Mens dei fleste framstillingar ser dette som ein "rein" konflikt mellom liberale sekularistar, med støtte i hæren, og islamistane i Det muslimske brorskapet, blir Egypts nye sterke mann her presentert som ein alternativ, militær, form for islamist. Det forklarar kvifor Brorskapet og Morsi valde å sette inn Sisi som hærleiar og stolte på han, og bekreftar også andre presentasjonar av han som positiv til ei islamsk retning for landet. 

Dette er nok ikkje den einaste sanninga, det er også sterk motstand mot all form for religiøs innblanding i politikken mellom dei som nå stør militærstyret. Men det visar at den politiske situasjonen i Egypt er kompleks, og at ein må unngå enkle todelingar i måten vi vurderer hendingane." 

Les artikkelen her (krever registrering med e-post-adresse på Foreign Affairs nettside, men er gratis): http://www.foreignaffairs.com/articles/139605/robert-springborg/sisis-islamist-agenda-for-egypt

*Knut Vikør er professor ved Universitetet i Bergen (Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur – og Religionsvitenskap). Han arbeider med islamsk historie, særlig Nord- og Vestafrika 1700- og 1800-tallet. Han fokuserer særlig på islamsk lov og sufi-brorskap, begge sett i samfunnsmessig sammenheng.