Transatlantisk frihandelsavtale det nye limet i forholdet mellom USA og Europa

EUs handelskommisær Karel De Gucht snakket 21. mai hos Council on Foreign Relations i New York om betydningen av en frihandelsavtale mellom EU og USA. Samme dag var en artikkel av András Simony fra Center for Transatlantic Relations (Johns Hopkins University) på trykk i Huffington Post. I Ukens Analyse anbefaler Neving Rudskjær (DNAK) lektyre om det som kan bli det viktigste instrumentet for samarbeid mellom EU og USA. 

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomitéens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org.

      
 

Bærebjelken i det transatlantiske forholdet har siden 1949 vært NATO-alliansen. Etter at Sovjetunionen kollapset har ledere på begge sider av Atlanterhavet måttet se seg om etter effektive verktøy for å opprettholde dette viktige partnerskapet. Alliansen har påtatt seg ansvaret for å forsvare verdifellesskapet som utgjør grunnlaget for Atlanterhavstraktaten, men i en tidsalder hvor makten forskyves trengs det nye mekanismer for å sikre global innflytelse.
 

Flere analytikere fremhever betydningen den foreslåtte frihandelsavtalen mellom USA og EU kan få for global handel. I en redegjørelse for Kongressen 23. mai kommer Douglas Rediker fra Peterson Institute for International Economics inn på verdien av handelen og påpeker at EU er USAs viktigste handelspartner, også når det gjelder investeringer, og vise versa. Men enda viktigere er den strategiske effekten en slik avtale vil få globalt. Og nettopp dette kommer frem i kommentaren av András Simony der han påpeker at avtalen ikke bare vil revitalisere forholdet mellom de to gigantene, det vil også utgjøre en standard som andre vil måtte følge.

over Det er med andre ord mye oppmerksomhet rettet mot denne tematikken i USA, men forunderlig lite her til lands. Det er hevet over enhver tvil at en slik avtale vil ha betydelige konsekvenser for Norge. Det må også Regjeringen være klar over.