Er et troverdig nordisk forsvarssamarbeid mulig?

Marte Ziolkowski (YATA) anbefaler i denne ukens analyse en artikkel fra BarentsObserver, som fokuserer på ambisjonene i et nordisk forsvarssamarbeid. Artikkelen hun belyser viser at den siste tids utvikling i Arktis, økende budsjettkutt i forsvarssektoren og påfølgende trender med ”smart forsvar”, har bidratt til at nordisk forsvarssamarbeid er høyere oppe på den sikkerhetspolitiske agendaen enn tidligere. 

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Den siste tids utvikling i Arktis, økende budsjettkutt i forsvarssektoren og påfølgende trender med ”smart forsvar”, har bidratt til at nordisk forsvarssamarbeid er høyere oppe på den sikkerhetspolitiske agendaen enn tidligere.

Likevel er ikke nordisk forsvarssamarbeid uproblematisk. I en artikkel i Barentsobserver blir de nordiske landenes ulike forhold til NATO trukket frem som en sentral problemstilling. Sverige har nylig lansert et forslag om å utvikle samarbeidet ytterligere ved å dele våpenkapasitet, noe Finland stiller seg positive til. Samtidig er finnene sterkt kritiske til en eventuell norsk rolle på grunn av Norges medlemskap i NATO. Dette viser at forskjellene i de nordiske landenes sikkerhets- og forsvarspolitiske forankring er av vesentlig betydning for utviklingen av det nordiske samarbeidet.

Artikkelen belyser en viktig problemstilling, og denne problemstillingen er blant de høyaktuelle temaene som tas opp under YATA Norges internasjonale konferanse om nordisk sikkerhet (NORSEC) i april.

Les artikkelen her
http://barentsobserver.com/en/security/2013/01/nordic-countries-might-share-guns-15-01

*Marte Ziolkowski er styremedlem i Youth Atlantic Treaty Association, og også prosjektleder for den nordiske konferansen "NORSEC" som finner sted i april. Hun har bachelorgraden sin fra Bergen, og fullførte dessuten i fjor høst mastergraden sin ved London School of Economics and Political Science.