Hvorfor en Digital Pearl Harbor ikke vil finne sted

Karsten Friis på NUPI anbefaler i ukens analyse en artikkel som forsøker å balansere dystre spådommer om "Digital Pearl Harbor" og at cybervåpen er "21st Century Nuclear Weapns Equivalent". Argumentet til artikkelforfatter Thomas Rid ved King's College er nemlig at bruk av ordet "krig" blir feil så lenge cyberangrep ikke er voldelige.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Denne artikkelen er høyaktuell selv om den ble skrevet for omtrent et år siden. Her og i en fersk bok (Cyber War Will Not Take Place) argumenterer professor Thomas Rid ved Kings College i London at cyberkrig ikke vil finne sted på tross av spådommer om «digital Pearl Harbor» og at cyber våpen er «21st century nuclear weapons equivalent», uttalelser fra hhv Leon Panetta og John Kerry. Slike argumenter er med andre ord svært tunge og toneangivende i forsvars- og sikkerhetskretser rundt om i verden.

Rids argument er dels at bruken av ordet «krig» blir feil så lenge cyberangrep ikke er voldelige. Videre kritiserer han en rekke andre myter om cyberangrep, slik som at neste hvem som helst kan utføre dem, at angriper har en fordel over forsvarer (i motsetning til i konvensjonell krig) og at Kina og Russland er mer sofistikerte enn vesten. God introduksjon til problematikken. 

Les artikkelen her:

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/02/27/cyberwar

*Karsten Friis (NUPI) jobber med sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militæroperasjoner og sivil-militære relasjoner. Han følger også den politiske utviklingen og EU-utvidelsen på Vest-Balkan. Friis har jobbet som politisk rådgiver for OSSE i Serbia, Montenegro og Kosovo, og som rådgiver for det norske forsvaret i Oslo og i Kosovo. Han har publisert artikler om EU, Vest-Balkan, internasjonale operasjoner og fredsbevaring og "counter insurgency".