Nord-Koreas atomvåpen: Avmakt og irritasjon i Beijing

Med Nord-Koreas nylig avholdte prøvesprengninger er det mange ubesvarte spørsmål om hvordan dette skal tolkes og med hvilke konsekvenser. Forsker Henrik Stålhane Hiim (IFS) anbefaler i den anledning to artikler som belyser spesielt Kinas relasjoner til Nord-Korea.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Nord-Koreas atomprøvesprengning irriterer Kina. Provokasjonene fra Pyongyang gir inntrykk av at Beijing er maktesløse overfor sin lille nabo. Kinas motvilje mot å presse Nord-Korea forsurer også forholdet til Sør-Korea, Japan og USA. I tillegg er Beijing bekymret for at et Pyongyangs atomvåpenprogram vil kunne bidra til at andre land i Asia – og i verste fall Taiwan – skaffer seg de samme våpnene.

Det er flere årsaker til at Kina likevel er motvillige til å straffe Nord-Korea. Mange i Beijing ser Nord-Korea som en strategisk buffer, og frykter at flyktningestrømmer og et gjenforent Korea med amerikanske styrker ved Kinas grenser blir resultatet hvis regimet faller. USAs rebalansering mot Asia demper også kinesernes vilje til å samarbeide med Washington.

Dilemmaet Kina står overfor har utløst en heftig intern debatt. To analyser fanger godt opp dette. Shen Dingli er av dem i Kina som tar til orde for en langt tøffere linje overfor Pyongyang. Men som Elizabeth Economy indikerer, er det så langt lite som tyder på at lederskapet vil følge Shens råd.

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/13/lips_and_teeth_china_north_korea?page=0,1

http://blogs.cfr.org/asia/2013/02/13/what-to-do-about-north-korea/

*Henrik Stålhane Hiim er forsker ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier, Institutt for forsvarsstudier. Han holder på med en doktorgrad om Kinas atomdiplomati og ikke-spredningspolitikk.