Droner - en evolusjon eller en revolusjon?

Oberst Per Erik Solli (NUPI) anbefaler i denne ukens analyse en rapport som drøfter om bruk av droner representerer noe nytt sett fra et militærfaglig synspunkt. Han anbefaler en nylig utgitt dansk rapport fra DIIS som drøfter de viktigste dimensjonene og problemstillingen med bruk av droner.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Ubemannede og fjernstyrte fly med våpen, såkalte droner, har i den senere tid blitt et fremtredende tema i media og ulike faglige debatter. Enkelte fremstiller droner som noe dramatisk nytt, men historikken til ubemannede fly går helt tilbake til den første verdenskrig. Under den andre verdenskrig ble det utviklet ubemannede fly med våpen, og den eldste av Kennedy brødrene ble selv drept i 1944 i en ulykke med ubemannede bombefly. Droner har vært brukt i de fleste moderne konflikter, og i dag blir mange ubemannede fly brukt til sivile og fredelige formål, og de aller fleste militære systemene har ikke våpen. De amerikanske hemmelige tjenesters bruk av droner med våpen er det mest kontroversielle temaet i dag, men dette er en smal nisje blant globale brukere av droner.

I begynnelsen av februar arrangerte Luftkrigsskolen et luftmaktseminar om droner. Et av momentene som ble påpekt var behovet for en mer opplyst debatt og diskusjon. Det danske instituttet for internasjonale studier (DIIS) har nå publisert en rapport om droner, der hovedambisjonen med rapporten er å bidra til mer informert debatt i Danmark. Rapporten er velskrevet og kan med fordel leses av et norsk publikum. Rapportens hovedargument er at bevæpnede droner ikke er noe radikalt nytt og endrer ikke krigens natur. 

Les hele rapporten her:
http://www.diis.dk/graphics/Publications/Reports2013/RP2013-03-Dronerne-er-her_web.pdf 

*Per Erik Solli er oberst i Forsvaret og er for øyeblikket senior militær rådgiver ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Han er tidligere jagerflyger og har mastergrader både i militære operasjoner og i internasjonal politikk.