Hvordan utøve dårlig lederskap?

Oberst Ole-Asbjørn Fauske er sjef for Luftkrigsskolen, en institusjon som utdanner dyktige ledere og offiserer for Luftforsvaret. Denne uken ønsker han å utfordre DNAKs publikum sitt syn på lederskap. Istedet for å fokusere på hva som kjennetegner en god leder, snur han litt på det og kaster heller lys på hva en dysfunksjonell leder er - og hvorfor og hvordan vi bør ta høyde for disse i selekteringsprosesser. Artikkel er fra US Army Magazine og diskuterer "Toxic Leadership".

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Artikler om lederskap beskriver ofte hva som er godt lederskap. Den dysfunksjonelle lederen, og hva som kjennetegner en slik leder, snakker vi ikke like mye om. US Army har hatt søkelys på slikt lederskap – eller ”Toxic Leadership” som de kaller det – i en årrekke. En slik lederstil er ødeleggende for relasjonene til de som ledes, og lederen er mer opptatt av egen suksess enn av at virksomheten lykkes. En av utfordringene med slikt lederskap er at det fra utsiden kan se svært bra ut. Vedkommende fremstår gjerne som resultatorientert, tydelig og med personlige evner til å levere gode resultater. Om medarbeidere klager på lederstilen, kan det oppfattes utenfra som ”sutring” heller enn som symptom på et problem. Ofte gjør slike personer karriere, fordi man i utvelgelsesprosesser er lite opptatt av å hente inn informasjon fra de som vedkommende har ledet.

Pensjonert Generalløytnant Walter F. Ulmer Jr. har skrevet en artikkel om fenomenet og betydningen av det i US Army Magazine sommeren 2012.

Artikkelen kan lastes ned her:
http://www.phibetaiota.net/wp-content/uploads/2012/06/Toxic-Leadership-LtGen-Ulmer-Jr.-Ret.pdf

*Oberst Ole-Asbjørn Fauske er sjef for Luftkrigsskolen i Trondheim. Han har flere perioder bak seg som operativ sjef, og han har blant annet vært kontingentsjef for de norske styrkene i Afghanistan. Luftkrigsskolen utdanner offiserer for Luftforsvaret, der lederskap og anvendelse av luftmakt er sentrale temaer under utdannelsen.