Er forholdet mellom India og Pakistan i ferd med å forverres?

Helene Kvam Sigmond (YATA) studerer internasjonal politikk og interesserer seg blant annet for relasjonene mellom India og Pakistan. I den anledning ønsker hun å sette fokus på den noe kjølige starten på 2013 med hensyn til det bilaterale forholdet, gjennom en en blogartikkel i The Economist som gjør opp en status.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

«Denne bilaterale relasjonen er det verdt å følge ekstra med på gitt den kjølige starten på 2013, og i den anledning anbefaler jeg en artikkel i The Economist som fokuserer på noen indikatorer på at forholdet kan være i ferd med å forverres.»

I denne artikkelen fra The Economist aktualiseres det spenningsfylte forholdet mellom India og Pakistan.  Allerede i 2013 har det vært tre skuddvekslinger på fem dager mellom India og Pakistan hvor to indiske soldater og en pakistansk soldat har blitt drept.  Det er også mye som tyder på at de indiske soldatene ble halshugget, noe som har vekket stor misnøye i den indiske befolkningen.

Skuddvekslingene kommer noe overraskende da Pakistan og India har hatt et relativt fredelig forhold de siste to årene.  India og Pakistan har i det siste jobbet for å gjøre visa regimet friere og jobbet for å fjerne tariffer seg imellom for å øke handelen mellom de to landene.  Etter skuddvekslingene har myndighetene på begge sider forsøkt å forholde seg rolige.  Dette kan tyde på at forholdet mellom India og Pakistan, dog anspent, har modnet og partene har blitt flinkere til å håndtere situasjoner som kan være et hinder for fredelig sameksistens. 

Les artikkelen her:
http://www.economist.com/blogs/banyan/2013/01/india-and-pakistan

*Helene Kvam Sigmond er bachelorgradsstudent i internasjonale studier ved UiO. Hunhar drevet med 
frivillig organisasjonsarbeid i NorMUN og har også deltatt på YATAs arrangement som NATO 
simuleringen våren 2012, hvor hun representerte Canada. Siden i fjor har Helene vært aktivt medlem i arrangementsgruppen i YATA, og ledet nylig et seminar med Helge Lurås og Kristian B. Harpviken.