Hvilken kunnskap og ferdigheter krever våre operative behov?

I ukens analyse tar sjefen for Krigsskolen, oberst Arne Opperud, frem en nylig publisert artikkel av professor Milan Vego. Artikkelen står i januar utgaven av US Naval Institutes Proceedings Magazine. Studier av krig og konflikt går aldri av moten. Kartøvelser og spill av mulige scenarier er grunnpilaren i slike studier. 


Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Professor Vego underbygger enkelt og klart viktigheten av å studere krig for å opprettholde fred. Det er mulig å løse mindre krevende oppdrag når du kan krigføring, men ikke motsatt vei. Han tar et oppgjør med unødig sentralisering av ledelse, fordi informasjonsteknologien har store begrensninger. Sist, men ikke minst peker han på at Military effectiveness ikke må ofres på bekostning av efficiency. 

Kompetanse er i skuddet som aldri før. Kampen om de beste hodene tilspisser seg. Regjeringen har varslet om at en melding om personell og kompetanse er på vei fra Forsvarsdepartementet om kort tid. Jeg vet ikke om meldingen kommer til å peke på behovet for studere War Much More, men forsvarsministeren lettet imidlertid litt på sløret under sin tale i Oslo militære samfund nå på mandag. Hun sa at ”Derfor skal vi rendyrke vår utdanning mot våre operative behov. Vi skal la andre sivile utdanningsinstitusjoner ta seg av det de er gode på…”

I følge Milan Vego er kunnskap og ferdigheter om krigføring avgjørende for å stå rustet nå og i fremtiden. Livet er kort, og det er få muligheter til å oppnå kunnskap og forståelse for krigføring. Derfor må vi bruke krigsspill på alle nivåer. US Navy hadde i mellomkrigstiden, gjentatte ganger på sitt kartbord, spilt alle scenariene som senere ble virkelighet under krigen mot Japan.

Artikkelen er en påminnelse om at det fortsatt er kunnskap Forsvaret ikke kan kjøpe sivilt. Å føre krig er noe annet enn å drive forretninger. 

Les hele artikkelen her:
http://www.usni.org/magazines/proceedings/2013-01/study-war-much-more 

*Oberst Arne Opperud er sjef for Krigsskolen. Krigsskolen ligger i Oslo og er Norges eldste høyskole. Krigsskolen utdanner operative offiserer til Hæren.