Hva har russisk maktpolitikk med energisikkerhet å gjøre?

I denne ukens analyse presenterer Anni Røe (DNAK) en artikkel om hvorvidt og hvordan Russland bruker sine energiressurser som et politisk instrument for å nå sine utenrikspolitiske målsetninger og nasjonale interesser. Artikkelen er skrevet av Andreas Goldthau og er fra 2008 - men fortsatt aktuell i dag.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Russland er som kjent en energigigant, og en sentral aktør på det europeiske energimarkedet med sine enorme forsyninger av gass til europeiske stater. Imidlertid har frykten for Russlands såkalte energivåpen og russisk maktpolitikk skapt bekymring i Europa hva gjelder energisikkerhet. Blant annet har det vært knyttet sterk usikkerhet til hvorvidt Russland bruker sine energiressurser som et politisk instrument for å nå sine utenrikspolitiske målsettinger og nasjonale interesser. Dette kan sette europeiske gassforsyninger på spill, og ønsket om en redusert avhengighet av russisk gass har derfor vært, og er fortsatt, til stede.

I denne artikkelen blir imidlertid oppfatningen av det russiske "energivåpenet» satt på prøve av akademikeren Andreas Goldthau, med sin særlige interesse for energisikkerhet. Artikkelen er fra 2008, men bør kunne sies å rette søkelyset på en aktuell problemstilling i forholdet mellom Russland og EU hva gjelder gassleveranser. Kanskje er det slik at hva som oppfattes som typisk Russland i stedet bør kunne sies å være «typisk gass», om vi tar hensyn til de egenskapene ved gass som for det første gjør den enklere å politisere, men dermed også enklere å oppfatte som politisert. I tillegg er gass en type ressurs som krever et spesielt forhold mellom konsument og produsent, basert på langsiktige kontrakter og gjensidighet. Ser man nærmere på russisk gassektor er det mulig andre faktorer som burde bekymre europeiske konsumenter mer enn et russisk «energivåpen».  

Les artikkelen her:
http://www.europesworld.org/NewFrancais/Accueil/Article/tabid/190/ArticleType/articleview/ArticleID/20904/Default.aspxv

*Anni Røe har vært praktikant ved Den norske atlanterhavskomité siden i høst, og jobber nå ved DNAK ved siden av masterstudiene i Peace and Conflict-studies (UiO). Hun er i gang med å skrive en master om energipolitikk.