Boblen som hindrer en realitetsorientert debatt

I ukens analyse anbefaler Johannes Rø (leder for senter for transatlantiske studier IFS) et blogginnlegg av Michael Mayer som utfordrer synet vårt på amerikansk politikk, som forfatteren mener er en boble som har godt av å bli stukket hull på for å få en mer realitetsorientert forståelse og debatt.

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

Den skotske filosofen David Hume lanserte mot slutten av 1700-tallet ideen om at man bør danne seg oppfatninger som en «desinteressert iakttaker». Kort sagt innebærer dette idealet at man opptrer hensynsløst upartisk når man gjør seg opp en mening om hva som finnes og foregår i verden. Ideen er besnærende, men også vanskelig å virkeliggjøre. I praksis har vi alle en tilbøyelighet til å søke informasjon og meninger som samsvarer med våre etablerte partsinteresser. I mange sammenhenger konstruerer vi en slags «boble» rundt et saksfelt som opptar oss. Inn i boblen tillates bare informasjon som skaper enhet og harmoni, mens motforestillinger av alle slag holdes ute.

I dette korte blogginnlegget tar IFS-forsker Michael Mayer til ordet for at det er et ubetinget gode at personer i offentligheten bidrar til å stikke hull på slike bobler ved systematisk å utfordre etablerte forestillinger. Eksemplet han bruker er fra dekningen av presidentvalgkampen i USA, der det foreligger mange eksempler på at bobler forhindrer realitetsorientert forståelse. Ved å lytte til Mayers argument, øker sjansen for at Humes ideal holdes i hevd.

Les innlegget her:

http://fokususa.com/2012/11/09/boblen/

*Johannes Rø har en master i statsvitenskap (2005) og PhD i statsvitenskap (2011) ved Universitetet i Oslo. Han studerte politisk teori ved Humboldt Universität zu Berlin i 2003, og var PHD-stipendiat ved IFS fra 2006. Han har også vært gjesteforsker ved Center for Strategic and International Studies i 2007-08. Johannes begynte som førsteamanuensis ved IFS i 2011, og er tilknyttet forskningsprogrammet Nato i en verden i forandring og leder av Senter for transatlantiske studier.