Sivilmilitært samarbeid i Afghanistan: Fungerer den "norske" modellen?

I ukens analyse kaster professor Gunhild Hoogensen Gjørv (UiT) lys på det sivilmilitæret samarbeidet i Afghanistan, der hun spør hvorvidt den "norske" modellen fungerer, og hva man kan lære av erfaringene man har gjort seg i Afghanistan. Hun anbefaler i den anledning et paper av Victoria Metcalfe med tittelen "Protecting civilians? The interaction between international military and humanitarian actors".

Hver uke presenteres en tidsrelevant analyse, håndplukket av en av Atlanterhavskomiteens samarbeidspartnere, egne ansatte eller andre. Hvis du ønsker å dele ukens analyse, ta kontakt med sean@dnak.org. 

De norske styrkene har blitt nylig trukket ut av PRTen (Provincial Reconstruction Team) Maimana, byen i Nord-Afghanistan hvor Norge har gjort et vesentlig militært og sivilt bidrag, i samarbeid med andre utenlandske aktører. Bidraget har vært preget av det som kalles den “norske modellen”, det det er selvpålagt et strengt skille mellom sivil og militær innsats. Basert på viktig humanitære prinsipper som bør ivaretas, ivaretar denne “modellen” imidlertid ikke de viktige roller for både militære og sivile i den oppgaven til å beskyttelse sivile befolkningen.

Denne artikkelen/bloggen viser til en nylig publisert working paper som tar for seg et utvidet sikkerhetsbegrep hvor et fleksibelt og kontekstdrevet samarbeid mellom sivile og militære aktører fører til bedre forutsetninger til å beskytte sivile befolkninger i internasjonale operasjoner.  Innsiktene kan og bør brukes til å videre utvikle og forbedre den norske modellen.

Les paperet her:
http://www.odi.org.uk/publications/6736-civil-military-coordination-humanitarian-protection-civilians
-HPG Working Paper - Protecting civilians? The interaction between international military and humanitarian actors (237.13k, 10 pages)


OBS: Førstkommende mandag avholder DNAK et seminar om dette temaet, se invitasjon her. Det er fortsatt mulig å delta.

*Gunhild Hoogensen Gjørv er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og forsker på sikkerhetspolitikk, CIMIC og IR-teori. Hun sitter i Regjeringens sikkerhetspolitiske utvalg.


(foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret)